realisatieafbeelding28REALISATIE #28 De Ordonnantie Gendermainstreaming

Eén van speerpunten in het Brusselse Gelijkekansenbeleid is de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Tot nu toe waren de Gewestelijke Regeringsleden echter niet verplicht om rekening te houden met de impact van hun beslissingen op de positie van die Brusselse vrouwen en mannen. Daarom maakte ik de Ordonnantie Gendermainstreaming. De Brusselse regering wordt hierdoor verplicht om, onder andere via een “gendertest”, op voorhand de impact van haar beleid te toetsen aan de situatie van vrouwen en mannen. Als dat beleid ongelijkheid in de hand werkt, moet het bijgestuurd worden.

Veel mensen beseffen namelijk niet dat voorstellen die op het eerste gezicht neutraal kunnen lijken, toch voor een (grotere) ongelijkheid tussen vrouwen en mannen kan zorgen. Neem bijvoorbeeld de wijkcontracten: bij de heraanleg van de pleinen binnen de wijken, voorziet men vaak voetbal- of basketbalterreinen. Alleen merken we dat die bijna uitsluitend door de jongens van de buurt gebruikt worden. M.a.w. de overheid is hier verantwoordelijk voor een grotere ongelijkheid. Eens je je daarvan bewust bent, kan je gepaste maatregelen nemen. Je zou bijvoorbeeld meisjes en vrouwen kunnen stimuleren om meer aan deze sporten deel te nemen of je kunt bijkomend investeren in initiatieven die meer op hen gericht zijn. Dankzij de Ordonnantie Gendermainstreaming en de Gendertest moet er niet meer achteraf ‘gerepareerd’ worden maar zullen de beslissingen meteen evenwichtiger zijn.