Persbericht Groen – Ecolo

De uitlatingen van minister-president Vervoort over een 7de staatshervorming met een vermindering van het aantal verkozenen moeten blijkbaar de oude politiek cultuur van zelfbediening in het Brussels Gewest verdoezelen. Volgens verschillende persartikels heeft de regering immers besloten de Brusselse administratie te ontmantelen en drie nieuwe agentschappen en drie nieuwe directies op te richten.(1)

Nochtans heeft deze regering deze legislatuur al twee bijkomende parastatalen opgericht: Veiligheid Brussel en het Brussels Planbureau.

Zoé Genot, fractieleider Ecolo en Bruno De Lille, fractieleider Groen, zullen de minister-president hierover deze maandagnamiddag in de plenaire zitting interpelleren.

Bruno De Lille: “We stellen vast dat deze regering haar administratie laat verkommeren. Die administratie wordt vandaag immers geconfronteerd met tal van problemen: falend management, openstaande vacatures, burn-outs, langdurig zieken … In plaats van deze problemen aan te pakken creëert de regering bijkomende structuren, logistiek, gebouwen en postjes.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het orgaan waar de sociale partners in vertegenwoordigd zijn, heeft trouwens een negatief advies gegeven over de plannen van de regering. De raad wil een duidelijk antwoord op 2 vragen: waarom worden deze parastatalen opgericht en welke financiële middelen zijn hiervoor nodig. De regering blijft hen het antwoord echter schuldig.

De socialistische en liberale ministers krijgen hun eigen agentschap, minder parlementscontrole, meer postjes en volledige controle over essentiële bevoegdheden als stedenbouw, grondregie, de prioritaire urbanistische zones en fiscaliteit.

Zoë Genot concludeert: “Voor Groen en Ecolo is dit onaanvaardbaar. Wij vinden een sterke publieke dienstverlening zeer belangrijk en de regering moet hierin investeren. Essentiële overheidstaken zoals stedenbouwkundige vergunningen of het innen van de belastingen moeten in handen van de gewestelijke administratie blijven.

19 SEP 2016

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractieleidster Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

(1) Er worden drie nieuwe parastatalen opgericht:

– Een parastatale “Brussel Urbanisme en Patrimonium” dat verantwoordelijk is voor de stedenbouwkundige vergunningen, administratieve boetes, beheer van de stadsprojecten, …
– Een parastatale “Brussel Fiscaliteit” dat de belastinginkomsten ontvangt.
– Een parastatale “Een gewestelijke SELOR”

Daarnaast komen nog drie nieuwe directies binnen de administratie:

– Directie Personeelsbeleid
– Directie ICT (voor alle duidelijkheid, er bestaat reeds een parastatale Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (GIBG) en een vzw Iristeam belast met de informatica)
– Directie Brussel Internationaal.