• Binnen de regering streven we naar een genderevenwicht.
  • We kiezen voor een personeelsbeleid dat aandacht heeft voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit.
  • Overheidspersoneel wordt regelmatig bijgeschoold rond diversiteit. Aan het loket, op school en in het woonzorgcentrum kan iedereen zichzelf zijn en respectvol geholpen worden.
  • We nemen non-discriminatie- en diversiteitsclausules op in bestekken voor overheidsopdrachten en subsidiereglementen. Hetzelfde doen we in effectieve contracten en uitvoerings- en samenwerkingsovereenkomsten. Een actief diversiteitsbeleid is een vereiste en toetspunt bij evaluatie.
  • We screenen alle overheidsdocumenten op genderinclusief taalgebruik en waar nodig passen we ze aan. Op formulieren bieden we minstens de keuzemogelijkheden X/V/M aan en kijken we na of een bevraging van de genderidentiteit relevant is.
  • Wc’s zijn genderinclusief en er zijn aangename borstvoedingslokalen en verschoningshoekjes, zowel voor het personeel als voor gebruikers van overheidsgebouwen.
  • De regenboogvlag wordt tijdens de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie opgehangen aan de gevels van overheidsgebouwen.
  • De overheid heeft ook een sensibiliserende functie:
  1. We bevorderen de zichtbaarheid van alle minderheden via overheidscommunicatie.We hebben daar ook aandacht voor in de beeldvorming en in het taalgebruik, endoorbreken traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen in de communicatie.
  2. Om vooroordelen binnen zowel LGBTI+ als bij andere groepen te bestrijden, stimuleren we samenwerking tussen diverse groepen. We organiseren ontmoetingsdagen en faciliteren middenveldorganisaties in het uitwisselen van ideeën, ervaringen en oplossingen rond de uitdagingen en discriminatie waarmee zegeconfronteerd worden.