door Laurent Vermeersch © BRUZZ

Met de politieke vakantie voor de deur blijven transparantie en goed bestuur hoog op de agenda. Het Brusselse stadsbestuur heeft een mandatenkadaster gepubliceerd en belooft te snoeien in de eigen structuren. Ondertussen is het uitkijken naar de conclusies van de werkgroep Goed Bestuur van het Brussels parlement.

Sinds het uitbreken van de affaire rond de vzw Samusocial zijn de spotlights vooral gericht op de ondoorzichtige instellingen van de stad Brussel. De herschikte bestuursploeg (PS-MR-Open VLD) probeert dan ook zo snel mogelijk werk te maken van een beter en transparanter bestuur. Zo staat sinds vorige week een kadaster met alle mandaten, bezoldigde en niet-bezoldigde, op de website brussel.be. Een eerste versie die drie weken eerder online kwam, bleek nog heel wat fouten te bevatten.

Het stadsbestuur beloofde ondertussen ook flink te snoeien in het aantal structuren en mandaten. Hierover bleken de violen echter nog niet goed gestemd. Zo bestaat er nog verwarring over het al dan niet opdoeken van sommige vzw’s. Andere maatregel is een vaste vergoeding van 78 euro bruto voor het bijwonen van een bestuursvergadering. Dat is evenveel als nu bij de gemeenteraad.

Ook op gewestniveau komt een en ander in beweging. Vrijdag zou de werkgroep Goed Bestuur van het Brussels parlement tot een conclusie moeten komen. In de werkgroep – eind januari opgericht ten tijde van de affaire rond de Waalse intercommunale Publifin – zitten de fractievoorzitters van tien partijen, meerderheid en oppositie.

De werkgroep is mediaschuw, maar voorzitter Charles Picqué (PS) lichtte onlangs een tipje van de sluier in Le Soir. Een herziening van de ordonnantie die de vergoedingen regelt, zou een herhaling van de affaire-Samusocial moeten voorkomen. Ook moet er een serieuze deontologische commissie komen. Daarnaast zou de oppositie vertegenwoordiging krijgen bij instellingen van openbaar nut zoals Citydev of Actiris.

Minder vanzelfsprekend is de decumul. Die staat al ettelijke jaren op de politieke agenda, maar met een parlement vol gemeentelijke mandatarissen raakte het principe nooit wettelijk verankerd. Onder druk van de vele schandalen en de politieke crisis aan Franstalige kant is de PS echter een heel stuk opgeschoven in de richting van traditionele pleitbezorger Ecolo. Ook Défi is tegenwoordig voor decumul. Picqué acht een decumul haalbaar in 2019.

Bruno De Lille (Groen) wijst er wel op dat ook aan Nederlandstalige kant een meerderheid nodig is. Volgens hem blijven vooral Open VLD en N-VA echter koele minnaars. “Zorgen zij ervoor dat we de bladzijde van achterkamertjespolitiek en machtsconcentratie kunnen omslaan? Of missen ze deze afspraak met de geschiedenis omdat ze de belangen van enkele schepenen-parlementsleden veilig willen stellen?” klinkt het op knack.be.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/decumul-dichterbij-dan-ooit