Omdat de GEN-resolutie die vrijdag aan het Brussels Parlement wordt voorgelegd, enkel bevestigt wat de federale regering toch al van plan was, hebben Groen en Ecolo beslist ze niet goed te keuren. In de resolutie aanvaardt men namelijk klakkeloos het investeringsplan waarmee de federale regering het GEN heeft uitgesteld naar 2025. De Brusselse groenen probeerden nog de resolutie wat inhoud te geven door in de voorbereidende commissie enkele ambitieuze amendementen toe te voegen maar die werden helaas weggestemd.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “We kunnen niet anders dan ons te onthouden op deze resolutie al ligt het GEN ons nauw aan het hart. Juist omdàt het GEN ons nauw aan het hart ligt. Het aanvaarden van een datum die het resultaat is van opeenvolgende vertragingen, niet willen vragen om de GEN-lijnen die nu al klaar zijn meteen in gebruik te nemen … Dit is een lachertje en niet ons idee van een krachtdadige resolutie. Brussel is een wereldstad en heeft dit GEN nodig om toegankelijk te zijn. Onze hoofdstad gedraagt zich echter als een derderangs provinciestadje dat niet eens durft opeisen waar het recht op heeft.”.

Interessant is dus niet zozeer wat in de resolutie staat, maar eerder wat er niet in staat. Dit weigerden de parlementsleden van de meerderheid onder meer te vragen aan de Brusselse regering:

– De onmiddellijke ingebruikname van het GEN zodra een nuttig deel van een lijn afgewerkt is;
– Het geheel aan begeleidingsmaatregelen bij het GEN snel in werking te laten treden;
– Er bij de federale overheid op aan te dringen dat de lijnen die tijdens de week gebruikt
worden in Brussel, ook tijdens het weekend dienst doen;
– Te pleiten bij de federale overheid voor een taks shift waarbij de steun die vandaag gaat naar
bedrijfswagens omgevormd wordt tot een mobiliteitsbudget.
– Te berekenen hoeveel het schrappen van een aantal treinen in het kader van het recent in voege getreden vervoersplan van de NMBS kost aan het Brussels Gewest

Céline Delforge, parlementslid ECOLO: “Er zou een sterke resolutie komen. Althans, dat is wat de Brusselse meerderheid riep, toen de federale regering de zoveelste vertraging van het GEN aankondigde. Helaas. De resolutie herbevestigt gewoon voor de zoveelste keer de steun aan het GEN én aanvaardt het investeringsplan waarin de federale regering het GEN heeft uitgesteld naar 2025. Nog nietszeggender, dat wordt moeilijk.

In de commissie keurde de meerderheid zelfs een amendement goed dat juist een stap achteruit betekent: ze vraagt de Brusselse regering overleg te plegen met het federale niveau om samen de begeleidingsmaatregelen voor het GEN te bepalen. Nochtans zijn deze al een hele tijd uitgewerkt en toegezegd op basis van een studie. Bovendien zijn een aantal begeleidingsmaatregelen enkel bevoegdheid van het Brussels Gewest. Hierover een zoveelste overleg opstarten is dan ook tijdverlies voor iedereen.

Contact:
Bruno De Lille, fractieleider Groen
Celine Delforge, parlementslid ECOLO