door BELGA © De Morgen

Terwijl in het schooljaar 2011-2012 slechts 3,5 procent van de kleuters in de derde klas van het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Brussel onvoldoende aanwezig was, was dat vorig schooljaar (2013-2014) 6,6 procent. Onvoldoende betekent dat het kind geen 220 halve dagen op school was. Wie wel voldoende aanwezig is, krijgt voorrang bij de inschrijving in het drukbezette lager onderwijs. “Het gaat om een relatief beperkte groep van 300 kinderen”, zegt Bruno De Lille (Groen), lid van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). “Zij lopen een serieuze achterstand op ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Het is aan de VGC om de redenen van die afwezigheid te bestuderen en gepaste maatregelen te nemen.” Voorlopig neemt de Brusselse regering geen bijkomende maatregelen.

(…)

Het volledige artikel vind je hier: http://www.demorgen.be/plus/dubbel-zoveel-brusselse-kleuters-afwezig-op-school-a-1423874764614/