door Bruno Struys © De Morgen

CD&V, Open Vld en N-VA stemmen tegen, Ecolo, DéFI, PS, sp.a en Groen voor.

Een schepen of burgemeester mag voortaan geen parlementslid meer zijn, dat decumulvoorstel is goedgekeurd door de commissie van het Brussels Parlement. Maar de decumul moet nog door de plenaire vergadering geraken en dat wordt moeilijk: de meeste Franstalige politici zijn voor, de meeste Vlamingen tegen. “Een communautaire atoombom.”

Een hele voormiddag is erover gediscussieerd, maar uiteindelijk heeft de commissie van het Brussels Parlement het meest verregaande decumulvoorstel goedgekeurd. Groen, Ecolo, sp.a, PS en DéFI stemden voor (20 stemmen), MR en Open VLD stemden tegen (7 stemmen) en cdH heeft zich onthouden. Opmerkelijk, MR-parlementslid Destexhe stemde niet tegen zoals de rest van zijn partij, maar heeft zich ook onthouden.

“Een eerste horde is genomen”, zegt Groen-parlementslid Bruno De Lille. “Ik ben blij dat we naar een systeem gaan dat helder is en minder macht concentreert bij een beperkt groepje mensen.”

Het decumulvoorstel is even drastisch als eenvoudig: wie schepen of burgemeester is in Brussel, mag geen mandaat meer uitoefenen in het Brussels Parlement, de Kamer, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement.

“De kiezer pikt het niet langer dat je twee voltijdse mandaten tegelijkertijd uitoefent”, zegt Caroline Désir, die het voorstel ondertekende voor PS. “Ik ben parlementslid en schepen in Elsene en moet toegeven dat het een heksentoer is.”

Voor CD&V, Open Vld en N-VA is zo’n decumul geen oplossing voor de Brusselse schandalen.

“Waarom zou een Nederlandstalige schepen uit Brussel niet in de Kamer kunnen zetelen, maar een schepen uit Antwerpen wel?” vraagt Open Vld’er Stefan Cornelis zich af, Brussels Parlementslid en schepen in Ukkel. Open Vld is op dit moment de enige Vlaamse partij met drie parlementsleden in een Brussels schepencollege.

De drie Vlaamse partijen vinden schepenen en burgemeesters in het parlement een meerwaarde. “Met een decumul spreken de beleidsniveaus helemaal niet meer met elkaar en krijg je nog meer stilstand in Brussel”, zegt Johan Van den Driessche (N-VA). “Je gaat ook meer personen nodig hebben voor al die functies, dus het zal duurder uitkomen.”

De decumul is nu wel door de commissie geraakt, maar dat is geen garantie dat het er ook komt. Op 30 maart komt het ter stemming in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement.

Een aantal partijen uit het tegen-kamp, zoals CD&V en N-VA, hebben geen zitje in de bevoegde commissie, maar wel in het parlement. Bovendien is er, omdat het om gemeenteregels gaat, een meerderheid in beide taalgroepen nodig.

De partijen die het voorstel indienen hebben samen 48 van de 89 zetels, maar sp.a en Groen hebben samen maar 6 van de 17 Vlaamse zetels.

Communautair getouwtrek

En dan begint het communautaire getouwtrek pas echt. Er is in Brussel een procedure waardoor het voorstel dan 30 dagen in de koelkast gaat, opnieuw ter stemming komt, en dan is nog slechts een derde van de stemmen aan Vlaamse kant nodig: 6 van de 17 dus.

De maatregel is ooit bedacht om te voorkomen dat een partij als Vlaams Belang de Brusselse instellingen zou blokkeren. Volgens de tegenstanders van de decumul zou de afkoelperiode in dit geval dan ook oneigenlijk gebruikt worden.

“Die regelgeving is niet bedacht voor dit soort ordonnanties”, zegt Van den Driessche. “Dat zou een communautaire atoombom zijn.” CD&V-er Paul Delva spreekt dan weer van institutionele springstof. “Dit is een zeer gevaarlijk precedent”, zegt Delva.

De voorstanders van de ordonnantie zien het anders. “De decumul is een ideologisch debat dat die partijen graag als communautair voorstellen”, zegt Jef Van Damme (sp.a). Samen met Groen-parlementslid Bruno De Lille schreef hij er een opiniestuk over: ‘Maak van goed bestuur in Brussel geen communautaire kwestie’.

Burgergroeperingen Cumuleo en Transparencia hebben fotomontages verspreid op internet en in het Brussels Parlement, die Nederlandstalige politici in Brussel blozende kaken bezorgen. Op een foto houdt CD&V-parlementslid Brigitte Grouwels een hand op het roer met de slogan: “Ik kan maar één boot goed besturen”. In werkelijkheid zal CD&V niet voor de decumul stemmen, Open Vld en N-VA evenmin.

Het hele artikel lees je hier: https://www.demorgen.be/politiek/een-communautaire-atoombom-commissie-heeft-decumul-gestemd-maar-knoop-ligt-in-parlement-in-brussel-bceaf104/