“Uit studiewerk van de Vlaamse regering zelf blijkt dat een verbreding van de Brusselse Ring geen oplossing is”, schrijven Brussels staatssecretaris Bruno De Lille, Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum en Luc Robijns, gedeputeerde Vlaams-Brabant. Ze zijn allemaal lid van de partij Groen.

Een keuze voor meer wagens, meer files en meer ziekmakend fijn stof voor de bewoners van Brussel én de Vlaamse Rand, dat is in een zin samengevat de beslissing die de Vlaamse regering heeft genomen toen ze besliste de Brusselse Ring te verbreden.

Ja, de ring rond Brussel vormt een probleem. Er vallen teveel doden, het verkeer staat er te vaak stil. Er moet dus dringend iets gebeuren. En liefst meteen. Vandaar dat Groen voorstelt om de verfpotten boven te halen en binnen de bestaande ruimte het doorgaande verkeer van het lokale verkeer te scheiden. Dat zorgt voor minder ‘weefbewegingen’ en dus voor minder ongevallen. Combineer dat met een maximumsnelheid van 90 km/u, zoals op heel wat andere Europese ringwegen, en je maakt de Ring niet alleen nog veiliger maar je gebruikt bovendien de beschikbare capaciteit veel efficiënter. Kosten: een fractie van de honderden miljoenen die de Vlaamse regering er nu voor over heeft. Die regering heeft vooral een betonmolen in het hoofd die hen verhinderd klaar te zien. Liever veel miljoenen betalen, maanden van werkenoverlast veroorzaken zonder structureel resultaat dan de snelle oplossing te kiezen. Want de Ring moet en zal breder als bewijs van de daadkracht van Peeters & co.

In opdracht van Groen nam het studiebureau Transport & Mobility Leuven de verbreding van de Ring onder de loep. De resultaten waren onthutsend. De files op de toekomende autosnelwegen (A12, E19, E40) zouden toenemen. Ook in Brussel worden bijkomende verkeersproblemen verwacht. De resultaten voor luchtvervuiling zijn even frappant: in economische termen zal de verslechterde gezondheid van de Vlamingen en Brusselaars 78 miljoen euro bedragen door een bredere Ring. En dat terwijl de ene studie na de andere wordt gepubliceerd over de ernstige gevolgen van fijn stof op onze gezondheid. Iedere Belg verliest gemiddeld een gezond levensjaar aan fijn stof. De fijnstofnorm in onze regio werd dit jaar trouwens al vijfentwintig keer overschreden.

Samen stilstaan
Bovendien blijkt ook uit studiewerk van de Vlaamse regering zelf dat een verbreding van de Ring geen oplossing is. Een citaat uit het milieueffectenrapport (MER) dat Vlaanderen maakte voor Uplace: “Men zou kunnen verwachten dat een verbrede Ring toelaat om het bijkomende verkeer te verwerken. Dat is echter niet zo: de toename van het aantal autoverplaatsingen op de Ring is zo groot dat de congestie in de toekomst met verbrede ring nog groter zal zijn dan vandaag.” Het strategisch MER dat Vlaanderen opmaakte voor de Brusselse Ring is dan weer vooral positief voor het openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en een slimme kilometerheffing. “Deze maatregelen blijken uiterst effectief voor het terugdringen van het verkeer zowel op de ring als op het onderliggende wegennet. Door de vermindering van de intensiteiten op de ring daalt de ongevallenkans.” Zo staat het er letterlijk.

De logische en enige conclusie mogelijk? Vergeet de verbreding en leg de snelle tramlijnen tussen Vlaanderen en Brussel, het Gewestelijk ExpresNet (GEN) en de fietssnelwegen versneld aan. En combineer dit met het invoeren van een slimme kilometerheffing waarbij een bestuurder betaalt volgens tijdstip en type wagen in plaats van de vaste verkeersbelastingen. Het zijn maatregelen die goed zijn voor de verkeersdoorstroming én de luchtkwaliteit. Zelfs de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dringt aan dat ons land er werk van maakt.

Maar nee, liever schuift de Vlaamse regering haar eigen studiewerk aan de kant en kiest ze voor de sixties-oplossing van meer wegen. Sinds de jaren 60 hebben beleidsmakers telkens geprobeerd het fileprobleem op te lossen door extra wegcapaciteit te voorzien. En telkens opnieuw zagen we dat de verkeersproblemen snel alleen maar erger werden. Binnen de kortste keren staan we dus met zijn allen weer stil op de Brusselse Ring, met alle frustraties en bijkomend fijn stof van dien.

Helaas, de reden en de timing van de keuze voor een verbreding hebben dan ook niets met een betere mobiliteit te maken. De Vlaamse regering ligt al maanden op apegapen. Na het geklungel in het Oosterweeldossier, de gênante begrafenis van de onderwijshervormingen enzovoort had de regering-Peeters II nood aan een dossier waarop ze zich kon profileren. Dat ze daarmee bewijst inderdaad uit beton te zijn opgetrokken en doelbewust een beslissing neemt die de verkeersproblemen zal verslechteren en die de gezondheid van duizenden Vlamingen en Brusselaars schade berokkent, maakt de beslissing bijzonder cynisch.

Bruno De Lille (Staatssecretaris Brussel), Hermes Sanctorum (Vlaams parlementslid) en Luc Robijns (Gedeputeerde Vlaams-Brabant).

Dit opiniestuk verscheen in De Morgen op 29/10/13. Je leest het hier op demorgen.be: http://www.demorgen.be/binnenland/een-cynische-beslissing-die-files-zal-doen-toenemen-ba292dd0/.