realisatieafbeelding19REALISATIE #19 Een diverser personeel voor alle Brusselse instellingen

Brussel is een hyperdivers Gewest maar dat vertaalde zich niet altijd in de samenstelling van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de Instellingen van Openbaar Nut. Daarom hebben we deze administraties verplicht van om de twee jaar een diversiteitsplan op te stellen. Binnen elke instelling werd een diversiteitsmanager aangeduid, een begeleidingscomité opgericht met de vakbonden en ambtenaren en schreef het management zijn becijferde doelstellingen neer. De prioritaire doelen zijn doorstroming van vrouwen naar de top, meer laaggeschoolde jongeren tewerkstellen net als ethnisch culturele minderheden en personen met een handicap en een holebi- en transgendervriendelijke werkomgeving creëren.

Enkele maanden geleden werd trouwens een grootschalig en anoniem onderzoek uitgevoerd bij het personeel van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel (GOB). Daaruit bleek o.m. dat intussen maar liefst 21% van onze werknemers van vreemde origine is. Onder hen zijn de jongeren het sterkst vertegenwoordigd. Het aantal vrouwen in topfuncties bij de Gewestelijke administratie is dan weer gestegen van 11% in 2011 naar 29,5% in 2013. Ook in de Brusselse Instellingen van Openbaar Nut steeg de vrouwelijke aanwezigheid.