realisatieafbeelding5REALISATIE #5 Een echt Gelijke Kansenbeleid

Tot voor enkele jaren beperkte de Gelijke Kansenpolitiek van het Brussels Gewest zich tot een man-vrouw-beleid. En natuurlijk is seksisme nog steeds erg aanwezig in onze maatschappij en worden mannen en vrouwen helaas nog altijd niet als gelijkwaardig behandeld. Deze thema’s blijven dus erg aanwezig in de Gelijke Kansenpolitiek van het Gewest. Maar volgens ons mocht de strijd tegen discriminatie en voor emancipatie zich in Brussel niet beperken tot enkel de aanpak van die man-vrouw-problemen. Daarom breidden we het Gelijke Kansenterrein uit naar de problemen van Mensen met een Beperking, Etnisch-Culturele minderheden en LGBTQi’s (holebi’s en transgenders).

De mechanismes achter seksisme, homofobie, racisme en uitsluiting van mensen met een beperking, zijn namelijk vaak dezelfde. En dus ondersteunden we bijna 500 diverse projecten, voerden we bewustmakingscampagnes rond racisme, seksisme en homofobie en organiseerden we elk jaar in november een Festival van Gelijke Kansen. Op die manier konden we het aantal acties tegen discriminatie en voor emancipatie vermenigvuldigen én stimuleerden we heel wat samenwerking. Veel verenigingen kenden elkaar namelijk nauwelijks en kwamen via onze initiatieven voor het eerst met elkaar in contact. Het Gewest werd op die manier een partner in de strijd voor Gelijke Rechten.