realisatieafbeelding17REALISATIE #17 Een gemoderniseerde en milieubewuste administratie

Wil je de Brusselaars goed kunnen dienen, dan heb je een sterke administratie nodig. Alleen liep daar een en ander fout in Brussel: er was geen geldig taalkader waardoor promoties en vaste aanstellingen zo goed als onmogelijk waren, het personeel werkte in 5 verouderde gebouwen, het personeelskader dateerde van 15 jaar geleden en het statuut waaronder de ambtenaren moesten werken, was verouderd. Het was dus hoog tijd dat iemand zich daar eens ernstig mee ging bezighouden. De afgelopen 5 jaar hebben we de administratie dan ook grondig hervormd.

Er kwam een taalkader en een nieuw personeelskader, zodat we meer dan 200 mensen de promotie konden geven waar ze recht op hadden (ze vulden deze functies vaak al jaren “dienstdoend” in) en 600 personeelsleden uitzicht geven op een vaste benoeming. Bovendien stelden we een nieuw personeelsstatuut op dat snellere aanwervingen mogelijk maakt, jaarlijkse ipv. tweejaarlijkse evaluaties voorziet, het verschil tussen contractuele en statutaire ambtenaren grotendeels wegwerkt, enz… Ook zullen we tegen 2019 de verouderde gebouwen inruilen voor één centraal gelegen passiefkantoor. Het wagenpark werd kleiner en bestaat nu overwegend uit elektrische voertuigen. Door de juiste man / vrouw op de juiste plaats te zetten, kunnen we efficiënter werken en de Brusselaars een nog betere dienstverlening aanbieden.