realisatieafbeelding7REALISATIE #7 Een nieuw statuut voor 5500 ambtenaren

Wil je een goede dienstverlening voor de Brusselaars, dan heb je een sterke administratie nodig. De uitdagingen waar Brussel voor staat zijn namelijk enorm. Denken we maar aan de strijd tegen armoede en de werkloosheid, de uitdagingen op het vlak van huisvesting en milieu enz… Het ambtenarenstatuut van het Brussels Gewest dateerde echter al van jaren geleden en stelde ons dus niet meer in staat om snel en efficiënt te reageren op die uitdagingen. Vandaar dat we dat statuut grondig gemoderniseerd hebben. Dat nieuwe statuut geldt voor zo’n 5500 ambtenaren binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en heel wat Instellingen van Openbaar Nut.

Door het nieuwe statuut zullen we bijvoorbeeld sneller nieuw personeel kunnen aanwerven. In het verleden duurde het vaak tot een jaar voor lege plaatsen ingevuld werden. Mensen die veel ervaring hebben opgebouwd maar niet over het juiste diploma beschikken, kunnen vanaf nu ook meedoen aan examens bij het Brussels Gewest. Ze kunnen daarvoor bij Selor een instapkaart behalen (Selor test dan het niveau dat ze hebben en geeft ze een bewijs waarmee ze kunnen deelnemen aan de proeven). We voeren positieve actie om tot een beter evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen te komen in leidinggevende functies en werken het verschil weg tussen contractuelen en vast benoemden (o.m. door meer carrière mogelijkheden te geven aan de contractuelen). Tenslotte evalueren we onze werknemers elk jaar om zo sneller te kunnen ingrijpen als het verkeerd loopt. En dan zijn er ook nog heel wat kleine verbeteringen en moderniseringen zoals bv. de taalpremie voor loketpersoneel dat gebarentaal machtig is.