door VCE © Het Nieuwsblad

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Brussel

Het schepencollege van de stad Brussel dat in januari boven de doopvont wordt gehouden, stelde gisteren al zijn krijtlijnen voor. De ploeg rond burgemeester Freddy Thielemans (PS) wil vooral een ander mobiliteitsbeleid – met een minder bevoorrechte plaats voor de auto – en een meer solidaire stad bewerkstelligen. Bruno De Lille (Agalev) is de enige Vlaming aan boord.

Binnen de Olijfboomcoalitie levert de PS naast de burgemeester en de OCMW-voorzitter (Yvan Mayeur) drie schepenen. Dan volgt Ecolo (3 schepenen), de PSC (2) en Agalev. Het college telt vier vrouwen, van wie één van Marokkaanse origine: Faouzia Hariche, PS, bevoegd voor jeugd.

Eerste schepen en schepen van stedenbouw Henri Simons (Ecolo) zegt de strijd tegen leegstand en stadskankers te willen opvoeren. Een schepen voor veiligheid telt de stad niet. Uitgangspunt is dat het veiligheidsbeleid vooral via de weg van gelijke kansen en van preventie passeert.

Bij de voorstelling van hun beleidsintenties was gisteren enige wrevel te merken bij de vertegenwoordigers uit de Nederlandstalige sociaal-culturele sector: in het meerderheidsakkoord wordt onder de hoofding ‘Cultuur’ met geen woord gerept over Nederlandstalige cultuur. Het zelfde geldt voor Nederlandstalige jeugd.

Bruno De Lille, bevoegd voor Vlaamse Aangelegenheden, Gelijke Kansen en Internationale Solidariteit, dedramatiseert: “Nederlandstalige cultuur valt inderdaad onder mijn bevoegdheid voor ‘Vlaamse Aangelegenheden”. Hoe groot dat budget wordt, is nog niet bekend: de begrotingsbesprekingen moeten nog beginnen. De bevoegdheid voor jeudg zou zich beperken tot de subsidiëring van de vzw Jeugd in Brussel.

Het schepencollege kon geen consensus bereiken omtrent een tweede Vlaamse schepen. Onenigheid binnen het kartel CVP-PSC ligt hiervan mede aan de basis. Anderen zeggen dat een bijkomende schepen teveel zou kosten voor de stadskas. Die zit in slechte papieren, beseft schepen van financiën Carine Vyghen (PS) al. Jean De Hertog (CVP) zag dus een schepenambt aan zijn neus voorbijgaan.

Toekomstig burgemeester Thielemans zei nog dat hij meer middelen van de federale en ook de Europese overheid verwacht om de functie van Europese hoofdstad waar te maken.

19-12-2000