Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo reageren erg blij op het aanvaarden van hun voorstel om een klokkenluidersstatuut te installeren voor de Brusselse ambtenaren. Bruno De Lille: “De recente Brusselse schandalen, zoals Samusocial, tonen duidelijk de nood voor een beschermd statuut voor personeelsleden die mistoestanden willen aanklagen. Met dit nieuwe voorstel zorgen we daarvoor.

De gezamenlijke commissie van het Brussels Parlement keurde vandaag de oprichting goed van een Brusselse ombudsdienst. Nadat Groen en Ecolo, net als de MR, twee jaar eerder een voorstel hiervoor indienden bereikte de commissie hierover een consensus. Je kan bij die ombudsdienst terecht voor klachten over alle gewestelijke overheidsdiensten, inclusief die van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franstalige gemeenschapscommissie. De bescherming van klokkenluiders, zoals dit in Vlaanderen en het Federale niveau reeds voorzien is, maakte daar aanvankelijk geen deel van uit. 

Groen en Ecolo zijn tevreden met de oprichting van een Brusselse ombudsdienst, maar wilden nog een stap verder gaan door ook de bescherming van klokkenluiders aan de ombudsman toe te vertrouwen. De gezamenlijke commissie is daar vandaag mee akkoord gegaan.

Ook ambtenaren die getuige zijn van mistoestanden op hun dienst, moeten terecht kunnen bij de ombudsman.” zegt Zoe Genot. “Ze kunnen dan naar Vlaams en Federaal voorbeeld bescherming krijgen als klokkenluider. Dat  betekent onder andere dat ze op het moment van de klacht, niet ontslagen kunnen worden.”

Vorige maand nog werd een Europees akkoord bereikt over de bescherming van klokkenluiders. Met deze nieuwe wet zet Brussel zich eindelijk op gelijke voet met de andere gewesten inzake transparantie en bescherming van klokkenluiders.

3 APRIL 2019

Bruno De Lille
Fractievoorzitter Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractievoorzitster Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement