Vandaag werd in de commissie onderwijs van de VGC een resolutie gestemd om het Vlaamse inschrijvingsdecreet aan te passen. Groen heeft deze broodnodige resolutie mee goedgekeurd en is diep ontgoocheld in de houding van de Brusselse N-VA. Tegelijk roept Groen de VLD en de CD&V op om de moedige houding die ze vandaag in de VGC aannemen, ook in het Vlaams Parlement vol te houden.

Vandaag kunnen kinderen die zes jaar lang Nederlandstalig basisonderwijs gevolgd hebben niet automatisch doorstromen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs als hun ouders niet Nederlandstalig zijn. Dat vindt Groen onbegrijpelijk, samen met de andere indieners van de resolutie. Het is dan ook met volle overtuiging dat wij mee vragen aan de Vlaamse minister voor Onderwijs om deze anomalie uit het inschrijvingsdecreet te halen.

Bruno De Lille, voorzitter commissie onderwijs VGC: “Als een kind op het einde van het zesde leerjaar in een Nederlandstalige basisschool zijn getuigschrift krijgt, dan is het logisch dat dat kind automatisch naar een Nederlandstalige secundaire school kan gaan. Of zijn of haar ouders nu Nederlandstalig zijn of niet, heeft geen belang meer aangezien het kind al 6 jaar Nederlandstalig onderwijs volgt. N-VA blijft echter eisen dat de ouders van die kinderen toch opnieuw een taaltest afleggen maar zo zeg je eigenlijk dat je hen beschouwt als tweederangsburgers die nooit dezelfde rechten zullen hebben als de “echte” Vlamingen. Dat is een houding die wij met Groen verwerpelijk vinden.

De resolutie om het inschrijvingsbeleid aan te passen werd gelukkig met een ruime meerderheid goedgekeurd in de commissie Onderwijs van de VGC. Bruno De Lille (Groen) is blij met dit sterke signaal uit Brussel maar herinnert zijn collega’s van VLD en CD&V er aan dat hij nu wel van hun partijen verwacht dat zij in het Vlaams Parlement een zelfde moedige houding innemen.

Bruno De Lille: “Groen heeft in het Vlaams parlement al in december het voorstel ingediend om het decreet aan te passen, maar de meerderheid van N-VA, CD&V en open-VLD heeft dat toen weggestemd. We zijn blij dat VLD en de CD&V hun houding nu veranderen en hopen dat ze dat in het Vlaams Parlement ook zullen doen als Groen daar hetzelfde amendement binnenkort weer ter stemming legt”.

Bruno De Lille
Brussels volksvertegenwoordiger
Voorzitter commissie Onderwijs VGC