Persbericht Groen

Groen vindt het onbetamelijk dat de Brusselse Regering de kostprijs van de kabinetten met 2,5 miljoen EUR laat oplopen. Tijdens de begrotingscommissies (aanpassingen 2015 & budget 2016) bleek namelijk dat de kostprijs van de kabinetten van 16,6 naar 19,1 miljoen EUR stijgt. Onze Brusselse ministers wachten niet op de Sint, ze geven zichzelf graag grote cadeaus.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Op het moment dat aan de bevolking gevraagd wordt om te besparen, is zo’n verhoging niet enkel ongepast maar zelfs onbetamelijk. We hebben er geen probleem mee dat de kabinetten over goed personeel kunnen beschikken maar het evenwicht is zoek. Zeker de grootte van het kabinet van de minister-president loopt de spuigaten uit. Intussen kost dit 4,1 miljoen EUR per jaar (ongeveer het dubbele van de andere kabinetten).”

De Brusselse Regering wijt de stijging aan de nieuwe bevoegdheden die ze ontvangt door de 6de staatshervorming. Groen vraagt dat de nieuwe expertise echter in de administratie opgebouwd wordt zodat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de nieuwe domeinen zelf structureel kan  opvolgen. Doordat de Regering Vervoort II haar kabinetten zo laat toenemen, bestaat het gevaar dat zo een parallelle administratie ontstaat en dat is niet goed voor de werking van ons Gewest.

Groen vraagt dan ook dat de voorziene budgetten 2016 teruggeschroefd worden.

Als bijlage: de tabel met de kosten voor de ministeriële kabinetten.

tabelkabinetten

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement