Vandaag heeft de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement een voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Palestijnse Staat gestemd (11 voor, 3 tegen, 1 onthouding).

Deze resolutie werd niet alleen getekend door bijna alle meerderheidspartijen, maar ook door de Groen en Ecolo fractie.

De ondertekenaars zijn Simone Susskind (PS), Bernard Clerfayt (FDF), Ahmed El Khannouss (cdH), Fouad Ahidar (sp.a), Brigitte Grouwels (cd&v), Zoé Genot (Ecolo), Bruno De Lille (Groen) en Jamal Ikazban (PS).

De tekst is gebaseerd op een resolutie die eerder al in 2011, zo goed als unaniem, gestemd werd in het Brussels parlement en sluit aan bij eerdere initiatieven van Europese lidstaten.

Het parlement vraagt expliciet aan de Brusselse regering:
– De federale regering ertoe te brengen om werkelijk en onmiddellijk over te gaan tot de erkenning van de Palestijnse Staat, binnen de grenzen van 1967, overeenkomstig resolutie 43/177 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties;
– De federale regering ertoe te brengen om te werken aan de wederzijdse erkenning van de twee Staten, een noodzakelijke stap naar een rechtvaardige en duurzame oplossing;
– Er bij de Europese Unie voor te pleiten dat zij een ruimte voor constructieve dialoog inzake vrede in het Midden-Oosten opricht.

Deze tekst ligt ter stemming voor op de plenaire vergadering van vrijdag 12 december. De MR wenste de tekst niet mee te ondertekenen en diende een tweede voorstel van resolutie in dat echter meer weg heeft van een schijnvertoning.

Contact:

Bruno De Lille, fractieleider Groen Brussels Parlement