door FW © Het Laatste Nieuws

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

“In Brussel houden we ons strikt aan het cordon sanitaire tegen het Vlaams Blok. Strikter dan in andere steden. Logisch, want in deze stad moeten de meest verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Een partij als het Blok, maar ook al wie bij hen aanleunt, wil dat samenleven verstoren. Daarom weren we ze waar we kunnen”, zegt Bruno De Lille, Agalev-schepen voor Brussel-stad. Hij verbood het Vlaams Komité Brussel (VKB) de toegang tot het Brusselse stadhuis. Het comité wou daar een prijs uitreiken aan voormalig Vlaams minister-president Van den Brande (CD&V). “We hebben niks tegen hem, wel tegen het VKB, een spreekbuis van het Blok”, zegt De Lille. Het VKB ontkent dat het een extreem-rechtse ziel heeft. “In Brussel worden alle Vlamingen onterecht in dezelfde hoek geduwd, zijn het allemaal Blokkers”, klaagt voorzitster Els Grootaers. Het VKB spande gisteren een kortgeding in tegen het stadhuisverbod en … won.

De Franstalige politieke meerderheden in het Brusselse gewest en Brussel-stad hebben een traditie opgebouwd om niet alleen alles wat van dichtbij, maar ook van ver naar het Vlaams Blok ruikt resoluut uit te sluiten. De Gezinsbond stootte in 1999 op gesloten Heizelpaleisdeuren nadat toenmalig voorzitter Frans Van Mechelen had gezegd dat stemmen voor een ‘gezinspartij’ als het Vlaams Blok moest kunnen. In 2001 werd het ontslag van Brussels CD&V-parlementslid Brigitte Grouwels geëist omdat ze een artikel tegen de Lambermont-akkoorden had gepubliceerd in Secessie, een blad uitgegeven door Vlaams Blokster Alexandra Coolen en haar echtgenoot Paul Beliën. Dit jaar is het de beurt aan het VKB, dat zijn subsidies voor zijn publicaties verloor omdat het Vlaams Blokkers aan het woord liet, en nu het stadhuis niet in mocht omdat het zou aanleunen bij het Vlaams Blok.

“Wij voeren al sinds 1933 strijd voor het Nederlands in Brussel, voornamelijk op het vlak van onderwijs en taalwetten. Onlangs hebben we het taalhoffelijkheidsakkoord in Brussel, dat tegen de taalwetten ingaat, aangeklaagd. Dat wordt ons door de meerderheid niet in dank afgenomen en daarom straffen ze ons nu”, zegt VKB-voorzitster Els Grootaers over de ‘gedachtepolitie’.

Cordon Sanitaire

Vlaams schepen Bruno De Lille ontkent: “Het gaat niet om hun kritiek, wel omdat ze in hun publicaties een forum bieden aan het Vlaams Blok. Daarmee schenden ze het cordon sanitaire.”
Grootaers begrijpt die redenering niet. “We laten alle partijen aan het woord, ook de grootste Vlaamse oppositiepartij”, zegt ze. De Lille werd trouwens al door het VKB opgevoerd. “Ja, maar ik stond in hun publicatie naast Vlaams Blokker Johan De Mol en die mocht zomaar zeggen wat hij wilde”, zegt de schepen. En mocht hijzelf in het VKB-blad ook zeggen wat hij wilde? “Dat wel ja”, klinkt het;

Communisme

Ex-minister-president Van den Brande vindt het allemaal een beetje raar. “Volgens mij voert het VKB een Vlaamse strijd en doen ze dat op een pluralistische manier. Wat nu gebeurt, lijkt een heruitgave van het communisme. Wie een afwijkende mening heeft, moet klaarblijkelijk de mond worden gesnoerd”, zegt hij. Vandaag krijgt Van den Brande zijn prijs. In het stadhuis, zoals de rechter stelde.

17-10-2002