Vrijdagavond was ik bij de aanleg van een (tijdelijke) voetgangersbrug over het kanaal in het kader van het Festival Kanal. Mensen maken de stad, maar de stad maakt ook de mensen. Een grauwe grijze wijk, zonder veel groen, gezellige openbare ruimte en speelmogelijkheden, zorgt voor conflicten, depressies, en maakt het samenleven heel moeilijk. Om de stad, de buurten en wijken aantrekkelijk te maken, is er nood aan groen, speelgroen, gezellige pleinen, speelpleintjes, enz. De analyse is al dikwijls gemaakt, maar te vaak verandert er weinig of niets.

Gelukkig zijn er initiatieven zoals het Festival Kanal Play Ground dat ons de ogen opent en toont hoe we kunnen bouwen aan een leefbare stad. de ogen en tonen de mogelijkheden voor een leefbare stad. Ik heb het project begin dit jaar nog met veel enthousiasme kunnen steunen en ik hoop dat mijn opvolger dat verder zal doen.

Mijn steun voor dit project paste in de visie die Groen op de stad en het Kanaal heeft. Dit soort projecten verbindt mensen, zorgt voor nieuwe ideeën en toont de weg naar een leefbare stad en gewest: een stad met veel groen, veel speelmogelijkheden, creatieve projecten, kortom een stad op maat van mensen … en daar wil ik samen met Groen Brussel natuurlijk volop voor gaan.