door Anne Brumagne © Brussel Deze Week

“Er moet een oplossing worden gevonden voor de financiering van de exploitatiekosten van de volledige infrastructuur”, zo besloot zakelijk leider Danny Op de Beeck dinsdag de persconferentie waarop het nieuwe seizoen van de KVS werd voorgesteld.

In april wordt het historische gebouw in de Lakensestraat weer geopend. Vanaf dan zal de exploitatiekost jaarlijks wellicht één miljoen euro bedragen. Wie dat zal betalen, daarover moeten de Stad Brussel, die bouwheer is, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap nog onderhandelen. De Stad Brussel wil een kwart voor zijn rekening te nemen.

“In ruil vragen wij dat de Vlaamse Gemeenschap een grotere bijdrage levert voor de renovatie van de KVS,” vertelt Bruno De Lille, schepen voor Vlaamse Aangelegenheden van de Stad Brussel en voorzitter van de KVS. Door de moeilijkheden bij de bouw – het terrein bleek moerassig en nieuwe theaterinfrastructuur bouwen in een beschermd monument bleek geen sinecure – is de bijdrage die de Stad Brussel zou moeten leveren, opgelopen van 7,5 miljoen euro naar 30 miljoen euro. “Dat hypothekeert onze andere infrastructuurwerken. De Vlaamse Gemeenschap redeneert dat zij ons een bepaald subsidiebedrag heeft beloofd, bijna 18 miljoen euro, en dat wij als bouwheer het daar mee moeten doen. Onze redenering is dat als je trouwt met zijn tweeën, en het huwelijksfeest blijkt door allerlei omstandigheden veel duurder dan gepland, dat de beide partners dan de kosten verdelen. Daarover moet nu in het najaar verder worden onderhandeld.”

De KVS wil tegen de opening van de grote zaal in het historisch pand de resterende 400.000 euro van een gecumuleerd deficit van bijna 2 miljoen euro hebben weggewerkt. Van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de KVS vanaf de nieuwe subsidieperiode (die begint januari 2006) een jaarlijks bedrag van 2.350.000 euro, 700.000 euro meer dan voordien. De KVS zal die middelen gebruiken voor de uitbreiding van het gezelschap, voor de versterking van de technische ploeg en de communicatie-afdeling. Dat de ambitie van de KVS groot is, blijkt uit het programma voor dit seizoen. Tussen 16 en 25 september geeft het festival Urbi et Orbi een voorproefje van hoe men in de toekomst te werk wil gaan.