door © brusselnieuws.be / Belga

Het Brussels Parlement zet vrijdagavond wellicht het licht op groen voor de eerste fase van de fiscale hervorming in het hoofdstedelijk gewest. Terwijl men het aan de kant van de meerderheid vooral had over een historische hervorming, wees men bij de oppositie vooral op de gemiste kansen en verkeerde keuzes.

De eerste fase van de Brusselse fiscale hervorming voorziet in de afschaffing van de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de aanvullende agglomeratiebelasting van 1 procent op de personenbelasting. Om de 75 miljoen minderontvangsten te compenseren, zal de onroerende voorheffing met gemiddeld 12 procent stijgen in 2016. Dit gebeurt via het optrekken van de agglomeratieopcentiemen (van 589 naar 989). De Brusselse eigenaar-bewoner zal van een vermindering van 120 euro genieten voor de woning die zijn hoofdverblijfplaats is.

In 2016 worden ook de onroerende schenkingsrechten verminderd, wat het aantal schenkingen moet verhogen en de inkomsten met 24 miljoen euro. Tenslotte wordt de fiscale aftrek van dienstenchequesprestaties gehalveerd tot 15 procent. De prijs van de dienstencheques blijft daardoor op 9 euro voor de rest van de legislatuur.

(…)

Voor Bruno De Lille (Groen) maakt de regering een aantal goede keuzes met lagere lasten op arbeid en een hogere last op vermogen, het afschaffen van een aantal pestbelastingen, zoals de forfaitaire gewestbelasting en het hypotheekrecht. Maar hij betreurt dat de regering het volledig nalaat het taxshift-momentum aan te grijpen om de fiscaliteit te gebruiken om mensen uit de armoede te tillen, en dat ze inzake ecofiscaliteit niets in de plaats stelt van de afgeschafte belastingverminderening voor dakisolatie en andere renovaties.

Het hele artikel lees je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/fiscale-hervorming-historisch-gemiste-kans