door GT © De Standaard

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

“We zijn het niet eens met de ideeën van het Vlaams Komitee Brussel (VKB).” Zo motiveert de Vlaamse schepen in Brussel, Bruno De Lille (Agalev), de weigering om het VKB toe te laten in het Brussels stadhuis een erepenning te geven aan voormalig minister-president Luc Van den Brande (CD&V). De Lille: “Ze laten het Vlaams Blok aan het woord in hun blad. Ze zijn niet voor het cordon sanitaire rond het Blok. Ze hebben in het verleden goede dingen gedaan maar nu doen ze niet de juiste dingen.”

De schepen erkent dat het schepencollege in juli besliste dat het VKB de gotische zaal wel mocht gebruiken. “We hadden vorig jaar al gezegd dat het de laatste keer was. In juli is ons dat ontgaan. In oktober hebben we het ontdekt en we hebben de toelating ingetrokken. De toekenning of niet-toekenning van de zaal is een politieke beslissing.”

De VKB heeft een advocaat en een dagvaarding gestuurd naar het stadsbestuur en trekt wellicht naar de rechtbank. Het zegt dat de echte motivering van de Franstaligen komt en anti-Vlaams is, net zoals dit het geval was enkele jaren geleden, toen de Vlaamse Gezinsbond de toegang tot de Heizel werd ontzegd.

11-10-2002