Persbericht Groen

De Brusselse politie controleert en sanctioneert chauffeurs die op de fietspaden van de Gentse Steenweg parkeren slechts sporadisch. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid en politieraadslid Annemie Maes (Groen) opvroeg. “Veel fietsers ergeren zich terecht aan het wildparkeren op fietspaden. Het voorbije jaar zijn slechts 40 vaststellingen door de politie geweest. Dan mogen we er van uitgaan dat maar een marginaal deel van de overtreders wordt beboet.” Fractieleider Bruno De Lille treedt zijn collega bij: “Met dit gedoogbeleid staan we mijlenver weg van een fietsvriendelijk Brussel.”

De Gentse Steenweg is volgens Groen illustratief voor wat fout loopt in het Brussels mobiliteitsbeleid. Annemie Maes (Groen): “De luchtkwaliteit in Brussel is dramatisch. Willen we daar iets aan veranderen, dan moet er werk gemaakt worden van een modal shift waarin de fiets voor heel wat verplaatsingen de auto vervangt.” Op dit moment voelen veel fietsende Brusselaars zich onveilig in hun stad. Door wildparkeren te gedogen stijgt het onveiligheidsgevoel. Volgens Maes is het gevolg dat de fietsevolutie zich in Brussel minder snel zal doorzetten dan elders.

Kopenhagen aan de Zenne

Fractieleider Bruno De Lille stemt daar mee in. “De zachte weggebruiker heeft het in Brussel hard te verduren. Neem nu de Gentse Steenweg. Op dit moment ligt er nog steeds geen voorstel op tafel om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Meer nog, het legitieme idee om op bepaalde stukken voor een fysieke afscheiding tussen fietspad en autobaan te zorgen, schoot de gemeente en de politie meteen af. Zo moeten de fietsende Brusselaars zich in een vervuilende en onveilige omgeving blijven verplaatsen. Kopenhagen aan de Zenne? Daar zijn we nog heel, heel ver van verwijderd.”

18 MEI 2017

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement