Persbericht Groen

Groen Brussel is boos over het feit dat 500 kinderen geen plaats in een Brusselse Nederlandstalige secundaire school vinden en vraagt nu extra investeringen in het Brussels onderwijs. “Men wist al enkele jaren dat zoiets dit schooljaar ging gebeuren,” zeggen Bruno De Lille en Elke Van den Brandt, “er was dus tijd genoeg om in te grijpen. Het is dan ook een echte schande dat de Vlaamse Gemeenschap vandaag honderden jongeren op zoek naar goed Nederlandstalig onderwijs in de steek laat.” Groen vraagt dan ook dat er zeer snel ook extra middelbare plaatsen gecreëerd worden.

We erkennen dat de Vlaamse Overheid en de VGC de voorbije jaren inspanningen hebben gedaan, onder meer door op het aangeven van Groen ook zelf bouwheer te worden voor twee middelbare scholen. Maar we hebben van af het begin gezegd dat dat niet genoeg was. Dit stond namelijk in de capaciteitsmonitor van de onderwijsadministratie van de Vlaamse Gemeenschap. Die voorspelde al in 2015 dat er ook voor het secundair onderwijs grote tekorten zouden zijn tegen 2020. 

Bruno De Lille, voorzitter commissie onderwijs VGC (Groen): “Het is zeer pijnlijk te zien dat men met die informatie niet aan de slag is gegaan zodat honderden kinderen nu in grote onzekerheid over hun toekomst verkeren. We hadden geregeld recht op beloftes van de Vlaamse minister van onderwijs maar waar zijn de scholen nu we ze nodig hebben? We hadden geen beloftes nodig maar schoolplaatsen en die zijn er niet.”

Elke Van den Brandt, Vlaams parlementslid (Groen): “De overgrote meerderheid van de leerlingen die een plaats zoeken in een Nederlandstalige secundaire school komt trouwens uit het Nederlandstalig basisonderwijs. Ze nu naar een Franstalige school duwen is dus te gek voor woorden. Eens je de keuze maakt voor een Nederlandstalig traject, moet de overheid ook garanderen dat je dat kunt afmaken.”

Dat is trouwens ook goed voor de positie van het Nederlands in Brussel: het is geen toeval dat het de laatste jaren meer en meer gesproken wordt. We gaan dit toch niet stilleggen?

Groen vraagt dat er heel snel voldoende extra plaatsen gecreëerd worden. Op korte termijn kan dat door bestaande scholen tijdelijk uit te breiden en ze daar middelen en leerkrachten voor te geven. Structureel door enkele extra middelbare scholen te bouwen. De VGC heeft de campussen Comenius en Zaveldal op 2 jaar neergezet dus het kan snel gaan als men wil.

13 MAART 2019

Contact:

Bruno De Lille
Voorzitter Commissie Onderwijs  VGC
Lijstduwer Groen

Elke Van den Brandt
Parlementslid Vlaams Parlement
Lijsttrekster Groen