realisatieafbeelding29REALISATIE #29 Geen Gedoe-test

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel had de reputatie onnodig ingewikkeld te zijn op administratief vlak: moeilijke formulieren, lange procedures, … Daarom hebben we de huidige werking vereenvoudigd én houden we nieuwe regelgeving op voorhand tegen het licht. We hebben daarvoor de “Geen Gedoe-test” ontwikkeld. Dit is een online test die de mogelijke nieuwe of extra administratieve lasten meet.

Als uit de “Geen Gedoe-test” blijkt dat de rompslomp voor de Brusselaars en de Brusselse bedrijven toeneemt of in elk geval niet tot een minimum beperkt blijft, moeten de nieuwe wetgeving of reglementen bijgestuurd worden. Zo zorgen we ervoor dat het leven en werken voor de Brusselaars en de Brusselse bedrijven eenvoudiger én aangenamer wordt. De test is sinds april 2012 in gebruik.