Persbericht Groen-Ecolo

Vanaf volgende gemeenteraadsverkiezingen moet elk gemeentecollege in het Brussels Gewest verplicht uit minstens een derde vrouwen bestaan. Dat bepaalt een ordonnantie die vandaag goedgekeurd werd in de Commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. Het voorstel kwam er op initiatief van Groen en Ecolo en kreeg de steun van verschillende andere partijen.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement: “Dit is een belangrijke stap in de strijd voor meer gendergelijkheid in de politiek. Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de Brusselse schepencolleges is de beste garantie op een meer vrouwvriendelijk lokaal beleid.”

De afgelopen twintig jaar zijn er in België verschillende wetteksten aangenomen om de deelname van vrouwen aan het politieke leven te garanderen. Tot vandaag merken we echter dat dit niet voldoende was om overal voor een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen te zorgen. Barbara Trachte, Ecolo parlementslid: “Vandaag zijn er in Brussel nog altijd twee gemeentecolleges waar maar één vrouwelijke schepen in zit. Slechts één van de negentien Brusselse gemeenten heeft een vrouwelijke burgemeester. Dat moet beter.”

De goedgekeurde ordonnantie zal voortaan een meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges waarborgen. Vanaf de volgende vernieuwing van de gemeenteraden zal in elk college minstens een derde vrouwen en een derde mannen moeten zetelen.

30 JAN 2018

Contact

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
0474-914828

Barbara Trachte
Parlementslid Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement