Persbericht Groen – ECOLO

“Het Brussels parlement mist zijn start”, zeggen fractieleiders Bruno De Lille (Groen) en Zo? Genot (Ecolo). Er komt geen beleidsverklaring met de prioriteiten van de regering bij de opening van het nieuwe parlementair jaar nu maandag. Zelfs geen debat over één van de vele uitdagingen waar het gewest voor staat.

De komende Klimaattop, de week van de Mobiliteit, de vele grote dossiers inzake ruimtelijk ordening en stadsplanning, ze haalden de agenda van de openingsplenaire niet. Zelfs het broodnodige debat over de vluchtelingenproblematiek komt pas op de tweede dag aan bod.

Waar gaat het openingsdebat dan wel over vraagt u zich af? Over onszelf, over de verkiezingen. Elektronisch stemmen, al dan niet in verbeterde versie, of terug naar papier en potlood? Voor Groen en Ecolo is dit een fout signaal en een gemiste kans.

Bruno De Lille (Groen): “Als gemiste start kan dit tellen. Deze meerderheid mist elke band met de realiteit en wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is in Brussel.”

Zoe Genot (Ecolo): “Eindelijk hebben we, dankzij de staatshervorming, als Brussels parlement onze openingszitting, die tot nog toe in de derde week van oktober plaats vond, kunnen vervroegen en dan doen we er enkel dit mee.”

Groen en Ecolo ontkennen niet dat het debat over de stemwijze gevoerd moet worden en dat de beslissing tijdig moet worden genomen om nieuwe problemen met de stemcomputers en de software te vermijden in 2018. Maar een openingszitting vraagt om een inhoudelijk en actueel debat.

Contact:
Bruno De Lille
Fractievoorzitter Groen

Zoe Genot
Fractievoorzitter Ecolo