“Gendermainstreaming” houdt in dat er bij elke beleidsbeslissing wordt nagedacht over de impact op gebied van gender van de nieuwe maatregel, met het oog op een evenwaardige behandeling van vrouwen en mannen. Via een nieuwe ordonnantie wordt Gendermainstreaming verplicht vanaf 2015.

Daar wachten we echter niet op, we voeren nu al proefprojecten uit in directies van het ministerie, samen met de specialisten van Gender@work. Deze proefprojecten laten ons toe om de uitvoeringsbesluiten, die nog moeten worden opgemaakt, zo correct en accuraat mogelijk op te maken. De voorlopige resultaten zijn positief.

« Gender mainstreaming » implique que chaque décision politique tient compte de l’effet de la nouvelle règle en termes de genre, en vue d’un traitement égal des femmes et des hommes. Une nouvelle ordonnance impose le Gender mainstreaming à partir de 2015. Nous n’attendons toutefois pas cette date. Nous exécutons déjà des projets pilotes dans les directions du ministère, en collaboration avec des spécialistes de Gender@work. Ces projets pilotes nous permettent d’établir le plus correctement et le plus exactement possible les arrêtés d’exécution qui doivent encore être établis.