realisatieafbeelding26REALISATIE #26 Goedgekeurd Taalkader

Wij slaagden waar tot nu toe nog niemand in geslaagd was: voor het eerst werd er voor het Brussels Gewest een taalkader goedgekeurd dat achteraf niet door de rechtbank werd vernietigd. Het taalkader regelt de verhouding tussen het aantal Franstalige en Nederlandstalige ambtenaren in de Brusselse administratie. Op basis van een werklastmeting, taakomschrijving, de mogelijke contacten met de burger, enz… werd het aantal Nederlandstaligen op 29,13% en het aantal Franstaligen op 70,87% vastgelegd (volledige administratie, topfuncties inbegrepen). Het nieuwe kader is de garantie op een goede tweetalige dienstverlening voor de Brusselse burgers: zo weet je dat je in elke dienst voldoende Nederlands- of Franstalige ambtenaren vindt om je te helpen of om je dossier op te volgen.

En ook voor de ambtenaren is de goedkeuring van het taalkader belangrijk. Doordat de vorige taalkaders telkens door de Raad van State werden vernietigd, werden heel wat ambtenaren namelijk in hun carrière geblokkeerd. Nu kan de Brusselse regering bijna 600 ambtenaren vast benoemen (wat hen extra onafhankelijkheid en stabiliteit geeft) en bijna 200 medewerkers promotie geven (veel mensen oefenden deze hogere jobs al jaren dienstdoend uit maar konden door het ontbreken van dat taalkader niet officieel aangesteld worden).