Persbericht Groen – ECOLO

Groen en ECOLO zijn blij met de voortdurende stijging van het aantal fietsers in Brussel en met de aangekondigde verdubbeling van het fietsbudget. Als de minister het budget echter echt wil verdubbelen, dan zal hij 24 miljoen moeten uitgeven, want de vorige regering gaf per jaar al 12 miljoen uit aan fietsinfrastructuur. Beide groene partijen vragen de minister dan ook deze belofte volledig na te komen én herinneren hem ook aan de broodnodige structurele maatregelen die hij moet nemen om de autodruk te doen dalen en om het fietsen in Brussel te bevorderen.

Minister Smet kondigt vandaag aan dat hij het budget voor fietsinfrastructuur in Brussel wil verdubbelen. Hij is van plan in 2015 maar liefst 12 miljoen uit te trekken. Groen en ECOLO zijn blij met zijn aankondiging maar vragen dan wel een echte verdubbeling.

Bruno De Lille, fractieleider (Groen): “De afgelopen jaren werd door het Brussels Gewest telkens gemiddeld 12 miljoen Euro aan fietsinfrastructuur besteed (*). Als de minister meent wat hij zegt, dan zou het budget naar 24 miljoen euro moeten stijgen. Iets wat we met ECOLO en Groen natuurlijk enthousiast zullen ondersteunen.”

De Brusselse groenen vragen de minister ook om naast zijn initiafief om de Kleine Ring befietsbaar te maken opnieuw structurele maatregelen te nemen om de autodruk in het Gewest te verlagen. De vermindering van de autodruk met 20% zoals door de vorige regering werd beslist, is volgens Groen en ECOLO dan ook dé garantie om veiliger te kunnen fietsen.

Arnaud Pinxteren, parlementslid (ECOLO): “De ordonnantie mobiliteit de we vorige legislatuur hebben gestemd laat de minister toe om de gemeenten te verplichten structurele maatregelen te nemen en bijvoorbeeld veel meer zones 30 en fietspaden aan te leggen. Dit zou de veiligheid voor heel wat fietser heel erg verbeteren. We hopen dan ook dat hij die bevoegdheid ten volle zal gebruiken.”

Tenslotte verheugen ECOLO en Groen zich in de stijging met 28% van het aantal Brusselse fietsers in 2014. Het aantal fietsers steeg de afgelopen legislatuur dus met gemiddeld 10%. Ook tussen 2004 en 2009 haalden we gemiddeld bijna 10% wat maakt dat op 10 jaar tijd het aantal fietsers met zo’n 160% (**) gestegen is.

Bruno De Lille (Groen): “De geruchten die sommige mensen verspreiden over een stagnatie in het aantal fietsers blijken dus onterecht. We hopen van ook de volgende jaren zo’n stijging te zien en zijn bereid van elke maatregel te onderschrijven die daartoe kan bijdragen.”

Contact:
Bruno De Lille, fractieleider Groen Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Arnaud Pinxteren, Parlementslid ECOLO Brussels Hoofdstedelijk Parlement

* vastleggingen 2010 = 7,8 miljoen Euro / vastleggingen 2011 = 16,3 miljoen Euro / vastleggingen 2012 = 13 miljoen Euro / begroting 2013 = 11,6 miljoen Euro.
** als je 100 fietsers had in 2004, dan had je er in 2014 bijna 260