Persbericht Groen

Bruno De Lille (Groen) wil dat het LOP het online inschrijvingssysteem voor het middelbaar onderwijs aanpast en vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van de bouw van meer secundaire scholen in het Brussels Gewest. Volgens De Lille die ook voorzitter van de commissie onderwijs in de VGC is, moet de VGC snel nog 1000 plaatsen extra creëren in het Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs.

Morgenmiddag om 13 uur (woensdag 22/2) zullen opnieuw duizenden ouders hun zoon of dochter proberen in te schrijven in de school van hun keuze. Ze doen dat via de computer en schakelen daar vaak de hele familie en alle vrienden en kennissen die zich op dat moment kunnen vrijmaken voor in. Terecht want het komt op seconden aan. Populaire scholen zaten afgelopen jaren na 4 seconden (!) al helemaal vol.

Bruno De Lille (Groen): “Het lijkt een eerlijk systeem maar het is het niet. Mensen moeten zich kunnen vrijmaken precies om 13 uur want enkele seconden later moet je het al niet meer proberen in heel wat scholen. Om echt kans te maken, moet je veel familie en vrienden hebben die mee proberen. En je moet bovendien over een goede computer en een snelle internetverbinding beschikken. Dat maakt dat niet iedereen gelijk wordt behandeld: kinderen van mensen die niet zomaar vrij kunnen krijgen van hun werk, die geen breed netwerk hebben of die niet over de nodige (financiële) middelen beschikken, hebben veel minder kans om ingeschreven te worden in de school van hun keuze.”

Groen vraagt daarom dat het VGC collegelid voor onderwijs het LOP dat de inschrijvingen organiseert, aanmaant werk te maken van een eerlijker systeem. Onder meer het moment van inschrijven moet volgens Bruno De Lille na de gewone werkuren vallen. De Lille verwijst ook naar de belofte van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V) om één inschrijvingssysteem voor Vlaanderen en Brussel uit te werken. “De werkgroep om een eerlijker systeem uit te werken binnen het Vlaams parlement staat duidelijk nog nergens. Crevits moet haar beloftes dringend nakomen en haar verantwoordelijkheid nemen.”

Bovendien wil Groen ook dat er nu meteen budgetten worden vrijgemaakt om snel nog eens 1000 extra secundaire schoolplaatsen bij te maken bovenop de twee projecten die de VGC nu al heeft lopen (Koekelberg & Schaarbeek).

Nu zijn er voor het secundair hopelijk nog net plaatsen genoeg, al riskeer je wel al met je kind naar de andere kant van Brussel te moeten trekken, maar volgens de capaciteitsmonitor van de Vlaamse Gemeenschap zullen er voor het schooljaar 2020-2021 zo’n 2750 plaatsen tekort zijn. De twee middelbare scholen (Koekelberg & Schaarbeek) die nu gepland staan, zijn goed voor zo’n 1700 plaatsen dus dat is niet voldoende om elk kind een stoel te bezorgen.

We gaan heel binnenkort naar dezelfde plaatsproblemen als in het lager onderwijs,” zegt Bruno De Lille. “We weten dat, de cijfers staan zwart -op-wit. Dus als de VGC en de Vlaamse Gemeenschap dat dan toch laten gebeuren, staat dat gelijk aan onbehoorlijk bestuur. Willen we klaarstaan met voldoende schoolplaatsen tegen 2020, dan moeten we nu de projecten wel opstarten. Alleen merken we dat de VGC zich tevreden op de borst klopt voor de 1600 plaatsen die voorzien zijn, maar de ogen sluit voor de 1000 kinderen die men in de kou zal laten staan.”

21 FEB 2017

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC