Persbericht Groen

Groen Brussel is blij dat het VGC-College zijn hervormingsplannen voor de Brede School in de koelkast steekt. Bruno De Lille (Groen): “De Brede School gaat ons nauw aan het hart. Een hervorming kan voor ons dan ook alleen om het systeem te versterken. De VGC kon die garantie niet geven en daarom vroegen wij om de hervormingsplannen te herzien en uit te stellen. Ik ben blij dat Guy Vanhengel, de Collegevoorzitter van de VGC ons hierin gevolgd is.”

Er zijn 28 Nederlandstalige Brede Scholen in Brussel. Deze scholen zoeken samenwerkingen met andere scholen, opvang- en vormingsorganisaties en buurtverenigingen om zo hun leerlingen extra ontwikkelingskansen te geven.

De VGC wou een hervorming doorvoeren om van alle Nederlandstalige scholen in Brussel Brede Scholen te maken. Het College wou daarom alle Brede School-coördinatoren groeperen bij het Onderwijscentrum Brussel, de scholen kregen te horen dat ze extra uren en mensen vrij moesten maken en van de gemeenten eiste men een financiële bijdragen van 30%.

Het gevolg was dat de Brede School-coördinatoren die de drijvende krachten achter het systeem zijn, hun bezorgdheid in Bruzz lieten horen. Groen had dan weer contact met ongeruste directies. Ze willen het systeem niet kwijt maar de druk op hun leerkrachten is zo groot dat ze niet weten hoe ze die mensen en uren zouden kunnen vinden. En van meerdere gemeenten kregen we te horen dat ze het niet konden waarderen dat de VGC zomaar een deel van de rekening doorstuurde en dat het VGC-College sowieso te laat was met zijn plannen omdat de begroting voor 2018 al gestemd was en extra uitgaven dus moeilijk lagen.

Bruno De Lille, Groen raadslid en voorzitter van de VGC-commissie Onderwijs, liet deze zorg horen in de Raad van de VGC. “Natuurlijk wil ik ook graag dat alle scholen in het systeem stappen. Maar dat kan alleen als men genoeg mensen en geld voorziet.” zegt hij. “Nu leek het erop dat men met een minimale investeringen het systeem heel erg wou uitbreiden. Maar dan maak je de scholen, kinderen en ouders iets wijs: ze willen allemaal een Brede School zoals ze nu bestaat maar het zag er naar uit dat ze een uitgeklede versie zouden krijgen. Daarom heb ik gevraagd om de hervormingen uit te stellen.”

Eerst reageerde Guy Vanhengel, de College-voorzitter, afwijzend op de opmerkingen maar toen de kritiek bleef toenemen, besliste hij tijdens de laatste zitting van het jaar om de hervorming stop te zetten en over de Gewestverkiezingen te tillen.

“Het is goed dat deze overhaaste hervorming uitgesteld wordt,” zegt Bruno De Lille. “Nu kan men nog 2 jaar de tijd nemen om de uitbreiding voor te bereiden en er de middelen en de mensen voor te zoeken. Zo kan de veralgemening van het Brede School-systeem naar alle scholen echt een succes worden. Het project is te waardevol om er risico’s mee te nemen.”

27 DEC 2017

Contact:

Bruno De Lille
Raadslid Groen
Voorzitter Commissie Onderwijs
Vlaamse Gemeenschapscommissie