door BVR © BRUZZ

“Groen is ook in Brussel wel degelijk voorstander van een verbod op onverdoofd slachten.” Dat zegt fractieleider voor het Brussels parlement Bruno De Lille (Groen), nadat zijn partijgenote Annemie Maes aan BRUZZ liet verstaan dat ze zich niet door haar partij gesteund voelde in dit dossier. “Ik denk dat Annemie vooral een verklaring zoekt waarom ze niet op de lijst staat.”

“Het is heel jammer dat Annemie Maes twijfel zaait over ons standpunt en over onze ambitie om het verbod op onverdoofd slachten in Brussel er door te krijgen. Groen blijft onverkort voorstander om het verbod op onverdoofd slachten in te voeren”, zegt De Lille.

Annemie Maes beweerde dat er bij Groen Brussel te weinig moed was om haar in dit dossier te steunen, en openlijk mee te tekenen. “Zo komt het dat ik de enige ondertekenaar van het voorstel ben,” zei ze maandag aan BRUZZ.

Maar dat is volgens De Lille weinig relevant. “Voorstellen worden in de regel maar door één parlementslid ondertekend”, zegt De Lille. “Groene parlementsleden dienen immers nooit een voorstel in zonder dat de hele fractie erachter staat.”

De Lille wijst er ook op dat Groen in Vlaanderen het verbod tot onverdoofd slachten mee heeft goedgekeurd. “En op enkele technische details na is het Brusselse voorstel een kopie van het Vlaams decreet, dat mede dankzij Groen werd gerealiseerd in 2017. Ik zie niet goed in hoe Groen in Vlaanderen voor en in Brussel tegen zou zijn.”

Politieke tegenstanders beweren dat Groen in Brussel tegen zou zijn uit electorale overwegingen. Lees: om de moslimgemeenschap ter wille te zijn. “Als we al zo zouden denken, wat we voor alle duidelijkheid niet doen, dan zouden we een enorm risico nemen met onze andere kiezers. Want ik garandeer je: het overgrote deel van onze kiezers is tegen onverdoofd slachten.”

Dat zij een verband ziet met de lijstvorming – en omwille van haar standpunt inzake onverdoofd slachten geen verkiesbare plaats kreeg van Groen – is volgens De Lille compleet uit de lucht gegrepen.

Geen plaats

“Op het pollcongres (waar de kandidaten een plek op de lijst krijgen, red.) is er geen woord over dat dossier gezegd. Ik snap dat het moeilijk is voor Annemie om een stap terug te zetten. Maar het lijkt er nu op dat zij redenen zoekt om voor zichzelf uit te kunnen leggen waarom ze er nu niet meer bij is.”

Over de reden waarom Maes er dan niet meer bij is, zegt De Lille: “Als je bij Groen twee keer een mandaat hebt gekregen, is het niet gemakkelijk om nog een hoge plaats op de lijst te krijgen, en moet je een uitzondering vragen”, zegt hij. “Zo wil men zorgen voor doorstroming en vernieuwing. Ikzelf ben nu ook lijstduwer. Annemie heeft het geprobeerd op de federale lijst, maar daar heeft Tinne Van der Straeten het gehaald.”

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/brussel-kiest-2019/groen-blijft-pro-verbod-op-onverdoofd-slachten-2019-02-19