Persbericht Groen

De Brusselse taxshift van minister Vanhengel (Open VLD) mist ambitie. De minister raakt enkele interessante pistes aan, maar laat na om doortastende keuzes te maken. Zo ontbreekt de ecofiscaliteit volledig, wordt er geen woord gerept over een gerichte verlaging van de lasten op arbeid en maakt men verkeerde keuzes in de hervorming van de dienstencheques. Belastingen dienen niet enkel om geld in de Brusselse schatkist te brengen, maar ook om positief gedrag te belonen en maatschappelijk en ecologisch schadelijk gedrag te ontraden.

De grote ontbrekende in de Brusselse fiscale hervorming is de ecofiscaliteit. “Ecofiscaliteit is de beste manier om marktfalingen aan te pakken, zoals de uitstoot van de honderdduizenden wagens die Brussel dagelijks overspoelen en verstikken”, zegt Bruno De Lille, Brussels parlementslid voor Groen, “Dat zeggen wij niet alleen, maar ook specialisten van de OESO, het IMF en de academische wereld zitten volledig op die lijn.” Er zijn voorbeelden genoeg. Zo moet de verkeersbelasting dringend vergroend worden en moet de Brusselse regering de slimme kilometerheffing uitbreiden naar personenwagens.

Natuurlijk bevat het voorstel ook een aantal goede zaken. Er is sprake van een aanzet tot fiscale vereenvoudiging en een begin van verschuiving van lasten op arbeid naar vermogen. Jammer genoeg rept het plan geen woord over een gerichte verlaging van de lasten op arbeid. Nochtans zorgen die voor de meeste jobs. “Wij denken dat dat anders kan en stellen voor om de lastenverlaging te concentreren op de laagste inkomens”, aldus De Lille. Als we zo meer mensen aan het werk kunnen krijgen, dan is dat goed voor alle Brusselaars.

We zijn ook blij met de vereenvoudiging van de woonfiscaliteit, maar maar blijven op onze honger zitten qua voorstellen het woonaanbod groter en kwalitatiever te maken. Wat betreft de dienstencheques, wil Groen geen blinde besparing maar wel een omzetting van de fiscale aftrek in een lagere prijs per cheque. Dat voorstel vereenvoudigt het systeem en verhoogt de impact ervan per uitgegeven euro.

De voorstellen voor een Brusselse taxshift worden binnenkort in het Parlement besproken. Groen zal niet nalaten om, samen met Ecolo, meer ambitie in de teksten te brengen. We hopen dat de Brusselse Regering daarna de handschoen durft op te nemen en op zijn minst een deel van onze constructieve voorstellen en aanvullingen zal omzetten in regelgeving.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement