door © brusselnieuws.be

“De uitlatingen van VGC-griffier Daniel Buyle getuigen van een voorbijgestreefde politieke visie op de positie van de Nederlandstalige Brusselaars’, zegt de Groen-fractie van de VGC. ‘Bovendien wordt van een griffier neutraliteit verwacht.”

“Als de griffier de Nederlandstalige Brusselse parlementsleden onwetendheid en een neiging tot politieke zelfmoord verwijt, dan toont hij vooral aan dat hij niets begrepen heeft van de manier waarop Brussel de laatste jaren evolueert”, zegt Annemie Maes, fractieleider voor Groen in de VGC.

“We hebben inderdaad jaren moeten vechten voor onze rechten maar intussen (…) worden de Nederlandstalige Brusselaars vooral gezien als de dynamische, drijvende krachten van dit Gewest, wordt het Nederlands steeds vaker gebruikt (ook in gezinnen) en zoeken steeds meer Brusselaars aansluiting bij die Nederlandstalige gemeenschap.”

Volgens Maes is het voor een griffier ongepast om dergelijke politieke uitspraken te doen. “Hij is de hoogste ambtenaar van de VGC-raad en kan dus geen openlijke sympathie tonen met een of andere politieke strekking in deze Raad. Als hij dat wel doet, dan brengt hij zijn functioneren en het functioneren van de Raad in gevaar.”

In een gemeenschappelijk persbericht vragen de Groen-leden van de VGC Annemie Maes, Bruno De Lille en Arnaud Verstraete aan de voorzitter van de Raad “om de gepaste maatregelen te nemen”.

Eerder had parlementslid Bruno De Lille op zijn Facebookpagina al geërgerd gereageerd. “Je zou verwachten van een griffier dat hij ook af en toe eens luistert naar wat er in de VGC-raad gezegd wordt”, zegt De Lille op zijn Facebookpagina. “Want ik hoor geen pleidooi om de band met Vlaanderen door te knippen.”

(…)

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/groen-buyle-brengt-goed-functioneren-vgc-raad-gevaar