Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo lanceren op de Dag van de Ondernemer (18 november) een online-campagne om hun voorstel voor een Brusselse ‘Proxilening’ kracht bij te zetten. Een ‘Proxilening’  stimuleert spaarders om te investeren in een startende of groeiende onderneming. “KMO’s vormen het fundament van onze economie. Alleen heeft maar liefst 60% van de starters moeilijkheden om een lening te krijgen. Ons voorstel maakt het voor de Brusselaars fiscaal interessant om slapend spaargeld te investeren in een startende onderneming,” legt Bruno De Lille (Groen) uit.

In de Belgische economie nemen KMO’s zowel op het vlak van tewerkstelling als op vlak van toegevoegde waarde het gros voor hun rekening.  Sinds de financiële crisis zijn de banken echter terughoudend geworden om startende of zelfs groeiende ondernemingen een lening te geven. Wie dan wil lenen bij familie, vrienden of mensen die in de nieuwe zaak geloven, krijgt vandaag in Brussel te maken met heel wat hindernissen. Om die drempels weg te nemen, hebben Groen en Ecolo (naar analogie met de ‘win-win-lening’ in Vlaanderen en Nederland) in het Brussels parlement een voorstel ingediend om de ‘Proxilening’ in te voeren in het hoofdstedelijk Gewest.

Enerzijds krijgt de uitlener een jaarlijkse vermindering op zijn personenbelasting. Anderzijds voorzien we een eenmalige belastingvermindering als de ontlener niet in staat is om de lening terug te betalen.

Bruno De Lille, fractieleider Groen en Isabelle Durant, parlementslid Ecolo: “Dit is goed voor iedereen. Ondernemers vinden sneller kapitaal, mensen kunnen hun droomplan uitvoeren, we geven een boost aan onze economie en we creëren nieuwe jobs. En dat is hoognodig want Brussel kan elke job gebruiken.”

Om de nodige steun te verzamelen voor hun voorstel, lanceren de Brusselse Groenen op de Dag van de Ondernemer een online campagne. Je vindt er filmpjes, alle info en een prachtig voorbeeld van wat deze Proxilening in de praktijk kan betekenen.

Klik hier voor het filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=BknEwJj8Nss

Klik hier voor de website: http://groenbrussel.be/een-proxi-lening-voor-brussel/

17 NOV 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement