Persbericht Groen – Ecolo

Naar aanleiding van de kazachgate-affaire vragen Groen en Ecolo aan Armand De Decker (MR) zijn mandaten als burgermeester van Ukkel en als co-voorzitter van het Brussels parlement op te geven. Afgelopen weekend besliste de MR om De Decker zijn onbezoldigde partijgebonden mandaten te ontnemen. De groenen vinden dit onvoldoende, gezien de ernst van de aantijgingen.

De vele bezwarende elementen uit de Kazachgate-affaire maken Armand De Decker zijn positie momenteel onhoudbaar,” stelt Bruno De Lille (fractieleider Groen). “Het feit dat de MR De Decker niet langer capabel acht om interne mandaten waar te nemen toont de ernst van de zaak aan.”

Voor de groenen is het ook noodzakelijk dat Armand De Decker van zijn co-voorzitterschap in het Brussels parlement afziet. Het is een symboolpositie van de democratie die niet kan bekleed worden door iemand die de wetgevende en rechterlijke macht heeft willen vermengen. Daarom vragen fractieleiders Bruno De Lille (Groen) en Zoé Genot (Ecolo) aan de voorzitter van het parlement, Charles Picqué (PS), om De Decker uit zijn functie te ontheffen.

Uit respect voor de burger en voor onze democratische instellingen kan Dedecker ook beter tijdelijk een stap opzij zetten als burgemeester.

21 NOV 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractievoorzitter Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement