Persbericht Groen – ECOLO
3 mei 2016

Groen en Ecolo vinden het ongehoord dat de Brusselse Regering haar eigen Milieuwetgeving niet respecteert en toch overgaat tot de aankoop van 235 diesel-hybride bussen. “Alsof de luchtvervuiling in Brussel nog niet hoog genoeg is, gaat onze regering opnieuw voor jaren het gebruik van diesel door de MIVB bestendigen. Wij vragen om toch elektrische bussen te kopen of om over te schakelen op bussen op gas of waterstof,” zeggen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo).

De Brusselse regering kondigde gisteren trots aan dat de MIVB 235 diesel-hybride bussel zal aankomen en vanaf 2030 volledig zal overschakelen op elektrische bussen. Nochtans overtreedt de regering hiermee haar eigen regels. De Brusselse Lucht Klimaat Energie Code (COBRACE) schrijft namelijk voor dat de MIVB al sinds 2015 geen voertuigen op diesel meer mag aankopen. Dieselvoertuigen stoten namelijk een overvloed aan fijn stof uit wat nefast is voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars.

De Brusselse Groenen hadden eerder al voorgesteld om eerst over te schakelen op het veel minder vervuilende gas voor de nieuwe bussen maar dat werd toen door de MIVB afgewimpeld omdat men zogenaamd snel voor elektrische bussen zou kiezen. Zogenaamd want de eisen die de Brusselse vervoermaatschappij aan de elektrische bussen oplegde, zijn zo hoog dat het voor de producenten onmogelijk was om er aan te voldoen.

“Nochtans zijn er intussen verschillende systemen op de markt die het wel toelaten om elektrisch te rijden. In Londen rijden nu al een 50-tal elektrische bussen rond en is men van plan om tegen 2020 voor alle gewone bussen op elektriciteit dan wel op waterstof over te schakelen. Ook Hamburg wil dan volledig overgeschakeld zijn. En toch toont Brussel zich terughoudend waardoor we pas in 2030 elektrisch zullen rijden. Dat getuigt van een absoluut gebrek aan ambitie,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement.

Céline Delforge, parlementslid voor Ecolo: “Als de elektrische bussen vandaag nog niet kunnen geleverd worden, dan rest de regering maar ??n keuze: overschakelen op gas of waterstof. Dat heeft zijn doeltreffendheid al eerder bewezen, er rijden in heel wat steden al zo’n bussen rond ?n het is veel minder vervuilend dan diesel. Maar liever geeft Brussel zichzelf een uitzondering op zijn eigen wetgeving. Het zijn helaas de Brusselaars die daar het slachtoffer van zijn.”

Céline Delforge (Ecolo) en Bruno De Lille (Groen) zullen bevoegd minister Smet morgen in de Commissie Infrastructuur meer uitleg vragen over deze slechte beslissing.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Céline Delforge
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement