Persbericht – 13 april 2016

Groen en Ecolo stemden voor de conclusies van de Bijzondere Brusselse Commissie over de Tunnels. “Dankzij groene amendementen stelde de commissie de zaken heel wat scherper dan aanvankelijk gedacht was.”

“De bevoegde ministers zijn wel degelijk mee verantwoordelijk, er moet dringend een audit komen over het functioneren van Brussel Mobiliteit en de tunnels kunnen we niet los zien van een discussie over het hele mobiliteitsbeleid. Dat zijn groene accenten die tellen,” zeggen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo).

Een aantal andere partijen weigerde eerst de fundamentele discussie aan te gaan over de toekomst van de tunnels maar uiteindelijk hebben we ze toch zover gekregen dat de regering zich zal moeten uitspreken over alle vragen, dus ook die over het al dan niet behouden van de tunnels,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. “Logisch want een discussie over de toekomst van de tunnels heeft alleen maar zin als je die bekijkt in het geheel van het Brusselse mobiliteitsbeleid. Hoe wil je er voor zorgen dat heel Brussel bereikbaar is en dat niet alleen voor mensen met een wagen, daar gaat het om!

Céline Delforge, parlementslid Ecolo: “We zijn wel teleurgesteld dat de meerderheidspartijen opnieuw niet open willen zijn over de totaalkost van de renovatie van deze infrastructuur. Gelukkig hebben we wel bereikt dat er een regelgeving moet worden opgesteld die bepaalt hoe het Gewest en de gemeenten hun ‘kunstwerken’ minimaal moeten controleren en onderhouden.”

De conclusies werden unaniem goedgekeurd door de leden van de Bijzondere Tunnelcommissie. Eind april worden ze voorgelegd aan het Brussels Parlement.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement