Persbericht Groen – Ecolo

Onder de naam #SAMENSEMBLE lanceren Groen en Ecolo een Brusselse stadscampagne. Belangrijk onderdeel daarvan is de ideeënwebsite samensemble.brussels. Het komende anderhalf jaar kunnen Brusselaars de voorstellen van de groenen over economie, werk, leefmilieu, mobiliteit en de stad op kindermaat online beoordelen. Bovendien vragen de groenen ook voorstellen en ideeën van de Brusselaars zelf. “Het wordt tijd dat de Brusselaars echt hun stem kunnen laten horen. Onze regering houdt niet van burgerparticipatie maar de groenen zijn niet bang van de goede ideeën van de Brusselaars,” zeggen Bruno De Lille (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo).

De eerste ‘ronde’ loopt gedurende 6 maanden onder de titel ‘Brussel werkt’. Groen en Ecolo vragen hier je mening over Brussel als maakstad, lanceren enkele denkpistes om de deeleconomie in Brussel een serieuze duw in de rug te geven en zoeken ideeën om Brussel tot de groene economische hoofdstad van Europa om te vormen. Tot midden januari mogen de Brusselaars de voorstellen ‘liken’ of ‘disliken’ en zelf ideeën insturen. Daarna gaan de groenen met de ideeën aan de slag in werkgroepen van experten en gewone burgers. De ideeën worden vervolgens getoetst aan hun belang voor de Brusselaars en aan hun realiseerbaarheid In maart komt er dan een publiek evenement waarbij Groen en Ecolo de resultaten toelichten en meteen ook kijken naar goede internationale voorbeelden.

Daarna volgen nog trajecten over ‘Gezond Brussel’ en ‘Brussel, stad op kindermaat’.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen en Arnaud Pinxteren, parlementslid voor Ecolo: “We zijn ervan overtuigd dat de Brusselaars verrassende en creatieve ideeën hebben. Daarom leggen we ons oor bij hen te luisteren. Op die manier laten we burgers actief deelnemen aan een democratisch proces. Iets wat volgens ons veel te weinig gebeurt. Het is voor ons ook een goede manier om te zien voor welke voorstellen een groot draagvlak bestaat en voor welke niet.”

Met deze gezamenlijke stadscampagne maken de groenen ook duidelijk dat ze hun samenwerking verder willen verstevigen. “Over taal – en gemeenschapsgrenzen heen brengen we een verbindend politiek verhaal. Brussel als groene hoofdstad, waarom zou dat niet kunnen? Meer dan ooit moeten politici en burgers elkaar vinden in een inspirerend project,” besluit een enthousiaste De Lille.

22 NOV 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement