door LBU © BRUZZ

De partijen Groen en Ecolo hebben maandag een gezamenlijke stadscampagne, inclusief hashtag, gelanceerd. Het komende anderhalf jaar kunnen Brusselaars de voorstellen van de groene partijen over economie, leefmilieu en de stad op kindermaat online beoordelen en ook zelf ideeën aanbrengen. Hieruit willen de partijen dan hun programma puren voor de verkiezingen in 2018 en 2019.

Op zoek naar nieuwe en innoverende ideeën om Brussel te verbeteren, schakelen Groen en Ecolo de Brusselaars zelf in. Onder de noemer ‘Samensemble’ lanceerden de partijen maandag een website waarop ze hun eigen voorstellen over drie overkoepelende thema’s uit de doeken doen.

Bezoekers van de website kunnen deze voorstellen heel eenvoudig liken of disliken, net zoals op sociale media. Ook kunnen Brusselaars zelf ideeën aanbrengen. Deze worden dan, na een eerste controle om te kijken of de voorstellen wel voldoen aan de waarden van de partijen, toegevoegd aan de website zodat de bezoekers ook daarop kunnen stemmen.

De eerste ronde krijgt de titel ‘Brussel werkt’ en gaat om economische thema’s zoals de deeleconomie, maakindustrie en duurzame economie. Deze wordt afgesloten met een publiek evenement in maart, waarop de partijen internationale experten uitnodigen om de voorstellen en ideeën nader toe te lichten en eventueel verder uit te werken. Nadien volgen nog gelijkaardige trajecten over leefmilieu en een stad op kindermaat.

Geen populariteitspoll
“We maken er echter absoluut geen populariteitspoll van”, benadrukt Groen-parlementslid Bruno De Lille, die de campagne maandag mee voorstelde. “Het is niet zo dat de voorstellen met de meeste stemmen ook de beste zijn. Na afloop zullen er nog interne debatten volgen en zullen we ook externe experts aanspreken over de haalbaarheid en effectiviteit van de beste ideeën. De website is eerder richtinggevend.”

De achterliggende bedoeling is om inwoners van Brussel meer inspraak te geven. “Wij willen onze politieke verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar de Brusselaars hebben ook verrassende en creatieve ideeën”, zegt Arnaud Pinxteren, secretaris van Ecolo-Brussel en Brussels parlementslid. “Die willen we graag horen.”

Verkiezingscampagne
Het lijkt erop dat Groen en Ecolo hiermee al aan hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn begonnen. De Lille zei bij de voorstelling dat het belangrijkste aspect van dit project het participatieve karakter van de website is, maar stelde ook dat dit een goede manier is om te kijken voor welke voorstellen al dan niet een draagvlak bestaat.

Bovendien is het uiteindelijke doel van het project om begin 2018 per thema enkele zeer concrete voorstellen te doen, die dan ook de kern zullen vormen van het verkiezingsprogramma van de partijen. “Wij verwijten de Brusselse politici dat ze vaak voortvarend te werk gaan zonder eerst een draagvlak te creëren”, zegt het parlementslid. “Wij kiezen liever voor een methode om de tijd te nemen en te luisteren naar wat de gebruikers van de stad zélf nodig hebben.”

Betekent dit ook het begin van een nog intensievere samenwerking tussen beide partijen? “Groen en Ecolo werken nu al op vele vlakken intensief samen”, aldus De Lille. “Maar een samensmelting tot één groene partij is niet aan de orde, want dit is wettelijk gewoon onmogelijk.”

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/video/groen-en-ecolo-lanceren-ideeenwebsite