Persbericht Groen-ECOLO

Groen en ECOLO aanvaarden niet dat de Brusselse Regering van het parlement carte blanche krijgt i.v.m. het organiseren van de Brusselse instapstages. De Brusselse groenen dienen daarom de nodige amendementen in om het systeem van de instapstages bij te sturen. “Nu lijkt het meer op een systeem om de bedrijven te ondersteunen dan om jongeren aan werkervaring te helpen. Wij willen dat bijsturen,” zegt Bruno De Lille, fractieleider (Groen).

De instapstages, die in 2003 door de federale overheid werden gecreëerd, zijn door de 6de staatshervorming geregionaliseerd. De Gewesten moeten daarvoor wel de nodige regelgeving aannemen, iets wat Brussels Gewest tot nu toe nog niet gedaan heeft. Daarom legden de Brusselse meerderheidspartijen vorige vrijdag een voorstel van ordonnantie neer betreffende die instapstages.

Het probleem is dat de Brusselse meerderheidspartijen proberen die regelgeving nu snel-snel door het parlement te loodsen, zonder het advies van de Raad van State te vragen én dat ze de Regering daarbij carte blanche geven. Het parlement vraagt de Regering daarbij helaas niet om de fouten en negatieve aspecten uit het systeem te halen. Onze vrees is dan ook dat de Regering het federale beleid met al zijn fouten gewoon verder zet. Wij vragen dat het parlement de lijnen uitzet waarbinnen de Regering de instapstages moet regelen en bijsturen,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen.

Nochtans valt er heel wat te verbeteren aan de instapstages zoals die nu bestaan. We willen vermijden dat bedrijven de maatregel misbruiken door reguliere arbeidsplaatsen te vervangen door (de goedkopere) stageplaatsen. Bovendien willen we dat er meer vorming voorzien wordt voor de mensen die stage lopen.

De Brusselse regering heeft tot op dit ogenblik geen enkele intentie getoond om het systeem van de instapstages bij te sturen. Het is dan ook verontrustend dat het parlement een voorstel van ordonnantie op tafel legt waarbij men de regering volledig vrij spel geeft. Bovendien heeft men besloten geen advies te vragen aan de Raad van State.

Groen en ECOLO zullen vanmiddag in de commissie Economie een aantal amendementen indienen zodat de Brusselse Regering het systeem van de instapstages toch moet bijsturen. Zo vragen we dat de laaggeschoolde Brusselse jongeren prioriteit krijgen; dat de bedrijven die gebruik maken van de instapstagiaires een vormings-overeenkomst moeten afsluiten met de VDAB, Bruxelles-formation of Tracé; en dat de misbruiken waardoor reguliere arbeidsplaatsen ingevuld worden met stagiaires weggewerkt worden.

Het is mogelijk van hier een positief verhaal van te maken. Maar dan mag het parlement zich niet tevreden stellen met de regering een carte blanche te geven, zonder garanties voor de jongeren voor wie dit belangrijk initiatief bedoel is,” zegt Zoé Genot, fractieleidster voor ECOLO.

Contact:

Bruno De Lille, fractieleider Groen
Zoé Genot, fractieleidster ECOLO

Ter info: de instapstages werden door de federale regering gecreëerd in 2003. De werkgever betaalt 200 euro / maand en de overheid vult dit aan zodat de jongeren 860 euro / maand ontvangt. Door de instapstages bouw je geen sociale rechten op (werkloosheidsteun, pensioen, …)