Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo dienen, na het debat over de inschakelingsuitkeringen in de commissie Economische Zaken deze donderdag, een motie in waarbij ze vragen dat de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering wordt teruggeschroefd. De eerste cijfers bevestigen namelijk de sociale ramp waar we al voor vreesden.

In 2011 voerde de regering Di Rupo een maatregel in waardoor de inschakelingsuitkering beperkt werd in de tijd. Toen al waarschuwden Groen en ECOLO voor de gevolgen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Statistieken van de RVA voor januari 2015 bevestigen waar we al bang voor waren. Op Belgisch niveau telt de RVA 18.432 uitkeringen minder.

Op Brussels niveau verliezen 3.300 personen hun uitkering vanaf 31 januari 2015. Twee derden daarvan zijn vrouwen. Concreet gaat het om 585 alleenstaanden, 927 gezinshoofden en 1.788 samenwonenden. Een deel van deze laatste groep zal geen recht hebben op een leefloon van het OCMW en dreigt dus helemaal aan zijn lot over gelaten te worden.

Een aantal Brusselse gemeenten wordt zeer hard getroffen. Brussel-Stad (579), Schaarbeek (493), Molenbeek (469) en Anderlecht (423) zijn samen goed voor 70% van de uitsluitingen in het Brussels Gewest.

Indien de regering Michel de maatregel niet terugdraait (en dat is deze duidelijk niet van plan, integendeel), zullen in de loop van 2015 in totaal tussen de 25.000 en 30.000 personen hun recht op een inschakelingsuitkering verliezen. Deze mensen worden afhankelijk van het OCMW of van hun familie. De maatregel zal geen jobs creëren, maar mensen in de armoede duwen. Daarom dienen de groenen op federaal niveau een wetsvoorstel in om de maatregel terug te schroeven.

Bruno De Lille: “Het huidige beleid vergroot de sociale kloof in ons land. De strijd tegen fiscale fraude komt niet van de grond en men pakt de werkloosheid niet aan maar wel de werklozen. In plaats van mensen uit de armoede te halen duwen we hen net kopje onder.

Deze donderdag, 5 maart, interpelleren Bruno De Lille (Groen) en Zoe genot (Ecolo) minister van Werk Gosuin over de gevolgen van de federale maatregel voor Brussel. Na het debat leggen de groene parlementsleden een motie neer waarin ze aandringen dat de Brusselse regering bij haar federale evenknie pleit voor een intrekking van de maatregel.

Bruno De Lille, Fractieleider Groen
Zoe Genot, Fractieleidster ECOLO