Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo roepen de drie gewesten op om de economische missie van de december naar Israël te schrappen. Brussels staatssecretaris Jodoigne kondigde gisteren in de commissie economie aan dat in december een gewestelijke economische missie van Vlaanderen, Brussel en Wallonië naar Israël komt. Een jaar na de militaire inval van de Israëlische regering in de Gazastrook is dat volgens Groen en Ecolo onaanvaardbaar.

Volgens de UN OCHA werden tijdens de derde Gazaoorlog 2189 Palestijnen gedood, waarvan 1486 burgers. Volledige families lieten het leven bij Israëlische raketaanvallen op woonwijken. Aan Israëlische zijde stierven vijf burgers en 66 soldaten. Een onafhankelijke onderzoekscommissie van de Verenigde Naties vond in haar rapport van juni laatstleden substantiële bewijzen dat zowel Israël als Hamas daarbij ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechten gepleegd hebben. In sommige gevallen kunnen deze schendingen neerkomen op oorlogsmisdaden.

“Van een verdere integratie van Israël in onze interne markt of een diepere sectoriële samenwerking kan enkel sprake zijn als Israël vooruitgang boekt in de naleving van het internationale recht, in het bijzonder op vlak van mensenrechten en internationaal humanitair werk. Op dit moment is daarvan nog geen sprake. In die omstandigheden is een economische missie niet wenselijk”, zegt Bruno De Lille, Brussels fractieleider voor Groen.

De Israëlische blokkade van de Gaza maakt economisch herstel en ontwikkeling onmogelijk. Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem blijft Israël Palestijnse infrastructuur vernietigen en haar illegale nederzettingen uitbreiden. In oktober 2014 vernietigde Israel daarbij zelf een Belgisch ontwikkelingsproject (gefinancierd met federaal ontwikkelingsgeld) bij Nabloes. Bovendien staat de nieuwe Israëlische regering sceptisch tegenover de tweestatenoplossing.

Daarom roepen Groen en Ecolo de drie gewesten op om de economische missie van de december naar Israël te schrappen.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zoé Genot
Fractieleidster ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Gewest