Persbericht Groen – ECOLO

Bruno De Lille (Groen) en Zoë Genot (Ecolo) willen het Brussels Parlement verplichten om minstens 1/3de vrouwen op te nemen in het Bureau van het Parlement. En dat zowel in de groep voorzitters als in de groep secretarissen.

Vrouwen moeten gelijke toegang hebben tot het bestuur en de besluitvorming. Dat lijkt evident, maar is in de praktijk nog steeds niet het geval. Ook niet in de werking van het Brussels parlement zelfs al telt het Brussels parlement intussen 40% vrouwen. Zo stellen we vast dat er in het Bureau vandaag dan wel 1/3de vrouwen aanwezig zijn maar dan alleen als secretaris. De groep voorzitter / ondervoorzitters is namelijk volledig mannelijk. Daarom willen Bruno De Lille (Groen) en Zoë Genot (Ecolo) een reglementswijzing voor het Brussels parlement.

Bruno De Lille: “Het Bureau staat in voor het dagelijks beheer van het parlement. Het is dus niet normaal dat de belangrijkste functies in dat bureau alleen maar door mannen worden ingevuld. 0 vrouwen op 5. Dat zijn forfaitcijfers. En daar moet dus dringend iets aan veranderen.

Groen en Ecolo willen dat er vanaf nu altijd minstens 1/3de vrouwen in het Bureau zetelen. En bovendien moeten die verdeling zowel gelden voor de groep voorzitter/ondervoorzitters als voor de groep secretarissen. De Brusselse groenen zullen daarom vragen om het reglement van het parlement te wijzigen en nodigen alle andere politieke partijen uit dit voorstel te ondersteunen.

Contact:
Bruno De Lille, fractieleider Groen
Zoé Genot, fractieleidster ECOLO

Ter info:

Samenstelling bureau Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Voorzitter:
1 De heer Charles Picqué, Voorzitter (PS)

Ondervoorzitters:

2 De heer Fouad Ahidar, Eerste Ondervoorzitter (sp.a)
3 De heer Armand De Decker, Ondervoorzitter (MR)
4 De heer Bernard Clerfayt, Ondervoorzitter (FDF)
5 De heer Emin Özkara, Ondervoorzitter (PS)

Secretarissen

1 De heer André du Bus de Warnaffe, Secretaris (cdH)
2 De heer René Coppens, Secretaris (Open VLD)
3 Mevr. Françoise Bertieaux, Secretaris (MR)
4 Mevr. Céline Delforge, Secretaris (Ecolo)
5 Mevr. Nadia El Yousfi, Secretaris (PS)
6 De heer Jacques Brotchi, Secretaris (MR)
7 Mevr. Annemie Maes, Secretaris (Groen)
8 Mevr. Martine Payfa, Secretaris (FDF)
9 Mevr. Liesbet Dhaene, Secretaris (N-VA)
10 De heer Stefan Cornelis, Secretaris (Open VLD).