door © Belga / Trends Top 100

Dat Brussels minister-president Rudi Vervoort vindt dat hij “niet veel meer kan doen voor de mobiliteit” dan vandaag het geval is, staat voor Brussels fractieleider voor Groen, Bruno De Lille, symbool voor de krachteloosheid en de passiviteit van deze Brusselse regering. “Ik zie hoe steden als Parijs, Amsterdam of ons eigen Gent drastisch durven kiezen voor een leefbare stad. En ik stel vast dat Brussel nog steeds vastzit in een en-en-verhaal waarvan we weten dat het niet werkt. Vervoort maakt de juiste analyse dat we het gebruik van de auto in de stad moeten ontmoedigen, helaas staat zijn beleid daar vandaag haaks op”, stelt De Lille.

Voor hem staat de bewering van Vervoort dat hij minder auto’s in het centrum wil toelaten, in schril contrast met de budgetten die er voor mobiliteit worden vrijgemaakt en die vooral naar de auto en de autodoorstroming gaan. “De metro, het enige grote openbaar vervoerproject, werd zo slecht opgevolgd dat er nu al jaren vertraging is. Bovendien laat de regering na het mobiliteitsbeleid op gewestelijk niveau te regelen en geeft de gemeenten vrij spel waardoor ze dwars liggen bij nieuwe tramlijnen, nieuwe vrije beddingen voor openbaar vervoer boycotten of de regio tegenwerken, de parkeerpolitiek boycotten, enzovoort”, klaagt de Groen-fractieleider aan. Bruno De Lille wijst erop dat ook het dossier van de verbreding van de Ring in hetzelfde bedje ziek is. “De Brusselse regering laat niet van zich horen in dit dossier en geeft de Vlaamse betonboeren dus vrij spel. Nochtans zal die verbreding enkel voor nog meer autoverkeer naar Brussel zorgen, een ramp voor de levenskwaliteit van de hoofdstad”, meent hij. Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat Vervoort de neuzen binnen zijn eigen regering niet in één richting krijgt.

Het hele artikel lees je hier: https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/groen-hekelt-schizofrene-uitspraken-van-vervoort-1067-574348.aspx