Persbericht Groen
 
Minister President Vervoort zegt vandaag in een aantal kranten dat hij ‘niet veel meer kan doen voor de mobiliteit’ dan vandaag het geval is. Voor Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement, staan zijn uitspraken symbool voor de krachteloosheid en de passiviteit van deze Brusselse Regering: “Ik zie hoe steden als Parijs, Amsterdam of ons eigen Gent drastisch durven kiezen voor een leefbare stad. En ik stel vast dat Brussel nog steeds vastzit in een en-en verhaal waarvan we weten dat het niet werkt.Vervoort maakt de juiste analyse dat we het gebruik van de auto in de stad moeten ontmoedigen, helaas staat zijn beleid daar vandaag haaks op.”
 
Minister-president Vervoort beweert minder auto’s in het centrum te willen toelaten, maar als we kijken naar de budgetten die er voor mobiliteit worden vrijgemaakt, dan stellen we vast dat die vooral naar de auto en de autodoorstroming gaan. Bovendien laat de regering na het mobiliteitsbeleid op gewestelijk niveau te regelen en geeft de gemeenten vrij spel waardoor ze dwars liggen ivm nieuwe tramlijnen, het voorzien van vrije beddingen voor openbaar vervoer, de parkeerpolities boycotten enz.
 
Ook het dossier van de verbreding van de ring is in hetzelfde bedje ziek. De Brusselse regering laat niet van zich horen in dit dossier en geeft de Vlaamse betonboeren dus vrij spel. Nochtans zal die verbreding enkel voor nog meer autoverkeer naar Brussel zorgen, een ramp voor de levenskwaliteit van de hoofdstad. De Brusselse minister-president blijft echter passief in dit dossier omdat hij zelfs binnen zijn eigen ministerraad de neuzen hierover niet in een richting krijgt.
 
Ook het nieuwe gewestelijk  plan voor duurzame ontwikkeling maakte geen enkele gedurfde keuze voor duurzame mobiliteit. Het blijft intussen ook wachten op het nieuwe Gewestelijke mobiliteitsplan maar het voorontwerp daarvan toonde alvast weinig ambitie.
 
Bruno De Lille: “In tijden dat iedereen wakker ligt van de slechte luchtkwaliteit in Brussel, dat de ‘filter café filtré’-ouders wekelijks aan de schoolpoorten demonstreren, dat ons gewest bij de top van de filehoofdsteden van Europa hoort, … zeggen dat je niets kunt doen, is wraakroepend. Er is maar één optie: Brussel moet een auto-ontradend beleid gaan voeren en moet dat nu doen.”

5 SEPTEMBER 2018

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement