door © Bruzz.be / Belga

Het Brussels parlement heeft vrijdag ingestemd met een ordonnantie die een aantal wijzigingen aanbrengt aan de gewestelijke regelgeving rond het parkeren. Dat gebeurde met 44 stemmen van de meerderheid tegen 22 stemmen van MR, N-VA en PVDA, bij 15 onthoudingen van de groenen en enkele leden van de Franstalige meerderheid. De oppositie haalde uit naar de regering, die er maar niet in slaagt om een echt gewestelijk parkeerbeleid uit te werken. “Too little, too late”, kon de kritiek samengevat.

De ordonnantie maakt het mogelijk dat personen met een handicap ook gratis kunnen parkeren in rode en oranje zones, zoals handelskernen, waar men enkel betalend kan parkeren. De tarievenvork voor forfaitaire retributies voor mensen die weigeren te betalen of de parkeertijd overschrijden wordt verhoogd van 50 tot 100 euro. Daardoor komt er een wettelijke basis voor de reeds in de regeringsbesluiten vastgelegde tarieven. In de toekomst kunnen de gemeenten of het parkeeragenschap tarieven of retributies per minuut hanteren.

Nieuw is ook de introductie van gewestelijke vrijstellingskaarten. Voorts worden vijf van de 15 zitjes in de raad van bestuur van het Parkeeragentschap voorbehouden voor de gemeenten en wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de controle en inning van het on-street parkeren een publieke opdracht is die ofwel door de gemeenten via gemeentediensten ofwel door het Parkeeragentschap wordt uitgeoefend.

Vanuit de oppositie was er heel wat kritiek op minister van Mobiliteit Pascal Smet. Op twee jaar tijd heeft die nog bijna niks gerealiseerd, hekelde onder meer Bruno De Lille (Groen).

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/groen-licht-voor-aanpassingen-gewestelijk-parkeerbeleid