Persbericht Groen

Groen vraagt dat de VGC zelf scholen bouwt om het tekort aan plaatsen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs versneld weg te werken. Het GO, gemeentelijk onderwijs en VSKO hebben hun schouders onder de capaciteitsuitbereiding gezet, maar ondanks hun inspanningen zijn de lopende nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten helaas onvoldoende om het grote tekort aan onderwijsplaatsen op korte termijn weg te werken. Bruno De Lille, Parlementslid en Voorzitter Commissie Onderwijs in de VGC: “De VGC kan zelf scholen bouwen en tijdelijk zelf optreden als inrichtende macht. Zo kunnen we garanderen dat elk kind dat naar een Nederlandstalige school wil, daar ook een plaats zal vinden zoals de wet dat voorziet.

Vandaag werd bekend dat er voor de 5133 kinderen die een plaats zochten in een Nederlandstalige Brusselse basisschool maar 3082 vrije plaatsen beschikbaar waren. Een goeie 2000 kinderen dreigen dus het komende schooljaar in de kou te blijven staan. Om dat tekort weg te werken zouden er tegen volgend jaar een tiental nieuwe basisscholen moeten bijkomen. Op dit moment zijn er een aantal uitbreidingsprojecten lopende (zowel binnen het GO, het VSKO en het Gemeentelijk Onderwijs) maar die zijn onvoldoende om het volledige tekort weg te werken. Het is duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap hier ernstig tekort schiet.

Bruno De Lille: “Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Als we vaststellen dat er een grote nood is en tegelijk zien dat er op korte termijn geen oplossing zal komen, dan moet de overheid zelf in actie schieten. De VGC voorziet in haar regeerakkoord dat elk kind dat naar een Nederlandstalige school wil, daar ook een plaats moet vinden. We zien dat ze dat vandaag niet waar kan maken. De VGC, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, moet dan ook nu even tijdelijk als inrichtende macht optreden en zelf scholen bouwen. Later kan ze ze dan overdragen aan één van de netten maar zo kunnen we snel voor nieuwe plaatsen zorgen.

Groen herinnert er aan dat wet voorziet dat elk kind recht heeft op onderwijs en dat de taalkeuze daarbij vrij is. In Brussel zijn er al enkele jaren zowel langs Nederlandstalige als langs Franstalige kant plaatsen tekort. Er worden scholen bij gebouwd maar het is onvoldoende. Omdat beide gemeenschappen daarbij de bal naar elkaar doorspelen, vallen dit jaar opnieuw honderden kinderen uit de boot. Kleuters en jonge kinderen die dan vaak kilometers van huis naar een school moeten zoeken of die – erger nog – gewoon thuis worden gehouden. Noch voor de ontwikkeling van onze kinderen, noch voor de kennis van het Nederlands is dit een goede zaak.

Bruno De Lille: “Als de overheid haar verplichtingen niet meer nakomt, dan begeven we ons op een gevaarlijk hellend vlak. Het is dan ook ontstellend om vast te stellen dat we ons neerleggen bij het feit dat we blijkbaar niet in staat zijn om voor voldoende scholen te zorgen. We spelen hier met de toekomst van onze kinderen én met de toekomst van Brussel.

Contact:

Bruno De Lille
Brussels Volksvertegenwoordiger
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC