Persbericht Groen

Groen verwelkomt de nieuwe standpunten van de PS in Brussel over de slimme kilometerheffing en gaat er van uit dat de Brusselse meerderheid het systeem nu snel zal invoeren. Een systeem waarbij men het aantal verplaatsingen met de wagen probeert zo beperkt mogelijk te houden, is inderdaad goed voor zowel de levenskwaliteit van de Brusselaars als voor de Brusselse economie. De Brusselse groenen zijn dan ook bereid om de invoering van de slimme kilometerheffing vanuit de oppositie mee te steunen.

Brussel kreunt onder de files en het fijn stof. De ellenlange files zorgen voor heel wat tijdverlies, stress en hebben hun impact op onze economie. Het vele fijn stof dat ermee gepaard tast de gezondheid van de Brusselaars aan, in België sterven naar schatting bijna 13.000 mensen per jaar vroegtijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Het is dus hoog tijd dat de overheid op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen die de vraag van de Brusselaars om zich vlot en comfortabel te verplaatsen, verzoent met minder luchtvervuiling en meer keuzevrijheid.

Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: “Die oplossingen bestaan uit een pakket aan maatregelen met o.m. de slimme kilometerheffing, het activeren van het GEN-netwerk, het uitrollen van een fiets-GEN, beter openbaar vervoer, de afschaffing van verschillende verkeersbelastingen, … Zo heeft de burger die zijn rijgedrag aanpast, voldoende alternatieven én een goedkopere eindfactuur. Tegelijk ontwar je de verkeersknoop wat zorgt voor minder tijdverlies op de weg, vlotter bereikbare bedrijven en een gezondere leefomgeving voor je bewoners.

Het feit dat ook de PS nu ook inziet dat de uitbouw van de alternatieven samen moet gaan met een sturende heffing op het autogebruik, zorgt er voor dat het dossier in Brussel in een stroomversnelling kan terechtkomen. De slimme kilometerheffing is dan ook een eerlijk systeem: zijn er alternatieven, dan betaal je voor je autogebruik; zijn er geen alternatieven, dan betaal je niet. Groen is bereid om vanuit de oppositie constructief mee te werken om de Brusselse meerderheid te helpen dit systeem in te voeren. Aangezien ook de Vlaamse minister voor mobiliteit voor het systeem gewonnen blijkt, moet het mogelijk zijn om op korte termijn het invoeren van de slimme kilometerheffing voor personenwagens mogelijk te maken.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “We vragen dat de PS het niet bij woorden laat maar ook tot de actie overgaat. Vergeet niet dat de invoering van een slimme kilometerheffing in combinatie met een goed uitgebouwd openbaar vervoer, er voor zorgt dat het voor de slimme autogebruiker aan het eind van de rit goedkoper zal worden. Zo beloon je verstandig autogebruik. De invoering van een slimme kilometerheffing gekoppeld aan beter openbaar vervoer en de afschaffing van verkeersbelastingen blijft het beste instrument om de files te verminderen en de vervuiling tegen te gaan. Laten we dus geen tijd verliezen en het systeem invoeren.

Groen merkt ook op dat er intussen een breed draagvlak aan het groeien is. Heel wat onderzoekers, middenveldorganisaties zoals de milieuorganisaties, Touring, Febiac, … steunen de invoering van slimme kilometerheffing. Iedereen is het erover eens dat een correct ingevoerde heffing kan zorgen voor een vlotter verkeer, meer levenskwaliteit en minder vervuiling.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest